Pobierz e-pity 2019

Darowizna pieniężna od ojczyma nie zawsze zwolniona z podatku od darowizny

Iwona Maczalska 05.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

Najbliższa rodzina przekazująca darowiznę pieniężną, po spełnieniu odpowiednich warunków może uniknąć konieczności zapłaty podatku od darowizny. Czy jednak darowizna pieniężna od ojczyma, pozostaje zwolniona opodatkowania?

Kto płaci i za co płaci podatek od spadków i darowizn

Podatnik zgłosił się Izby Skarbowej w Katowicach z pytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, darowizny pieniężnej przekazanej przez ojczyma. W przedmiotowej sprawie zostało przedstawione, że wnioskodawczyni otrzymała od męża matki – ojczyma środki pieniężne w kwocie przekraczającej 9 637 zł, która zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podlega zwolnieniu z podatku (osoby zaliczone do I grupy podatkowej).

Darowizna od ojczyma a podatek od spadków i darowizn
Źródło: Thinkstock

Pojawia się pytanie, czy zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn podlegała będzie otrzymana przez Wnioskodawczynię darowizna środków pieniężnych pod warunkiem zgłoszenia nabycia środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach otrzymana przez wnioskodawczynię darowizna środków pieniężnych od ojczyma będzie podlegała – po uprzednim spełnieniu kilku warunków - zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zdaniem Dyrektora IS ,,brak przysposobienia Wnioskodawczyni przez ojczyma nie wpływa na możliwość zastosowania tego zwolnienia. „

Warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn określa art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207). Zgodnie z nim zwolnieniu od podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, ma miejsce:

  1. Jeżeli zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz,
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł

- udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia otrzymanej darowizny w kwocie przekraczającej 9 637 zł należy dokonać na druku SD-Z2.

Opracowanie Iwona Maczalska, PIT.pl

Na podstawie interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/436-335/14/MZ z dnia 29 stycznia 2015 roku.