Czy wnioski o zwolnienie z ZUS będzie można składać w grudniu albo styczniu?

Redakcja PIT.pl

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz wystąpił do wicepremiera Jarosława Gowina o niezwłoczne wydanie rozporządzenia, wydłużającego termin składania wniosków o pomoc w ramach tarczy branżowej dla firm. Przedsiębiorcy, którym na mocy rozszerzenia przepisów przysługuje ulga na ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień w przypadku spadku przychodów o 75%, na razie nie mogą z niej skorzystać, gdyż termin na składanie wniosków upłynął 30 listopada br.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz
Źródło: FORUM/Rzecznik MŚP

Branża artystyczna nie miała możliwości wnioskowania o ulgę na ZUS

Problem dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców z branży artystycznej, którym tzw. Tarcza 6.0 przyznała wsparcie analogiczne do tego otrzymanego przez branżę turystyczną w ustawie uchwalonej we wrześniu bieżącego roku. O ile jednak przedsiębiorcy turystyczni mieli około półtorej miesiąca na złożenie wniosku, o tyle część przedsiębiorców została dodana już po terminie na złożenie takiego wniosku.

Potrzebne nowe rozporządzenie z przedłużeniem terminu składania wniosków

- Na szczęście na mocy nowej ustawy rząd może wydać rozporządzenie, które wydłuży czas na złożenie wniosków. Rząd powinien opublikować takie rozporządzenie zaraz po podpisaniu ustawy przez Prezydenta - argumentuje Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Pełna treść wystąpienia Rzecznika MŚP do wicepremiera Jarosława Gowina TUTAJ  

Źródło: informacja prasowa Rzecznik MŚP

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceZUS