Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czy można równocześnie korzystać z Tarczy Finansowej PFR i Tarczy Antykryzysowej? Limity pomocy

12.05.2020 09:45 (aktualizacja: )

Czy wsparcie w ramach Programu można łączyć ze wsparciem przewidzianym w Tarczy Antykryzysowej, np. ze świadczeniem postojowym?

Tak, wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak np. świadczenie postojowe.

Limit pomocy uzyskanej w związku z koronawirusem

W przypadku, gdy wsparcie w ramach Pro­gramu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwen­cji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł:

  • nie może przekroczyć 800 tyś. EUR, zaś
  • w przypadku beneficjentów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR, a
  • w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych - 100 tys. EUR.

Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pewne ograniczenia mogą mieć zastosowanie w przypadku pomocy przyznanej na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19) i selektywnych subsydiów płacowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do maksymalnej intensywności w tych sekcjach. Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm i MŚP z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej może być kumulowana z pomocą publiczną z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR.

Zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są na stronie UOKIK.

Źródło: www.pfr.pl

Koronawirus w PolsceTarcza finansowa PFR