Covid-19: Zmiany w obostrzeniach od 28 marca 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Od 28 marca 2022 r. zmieniły się obostrzenia związane z Covid-19. Przestała obowiązywać kwarantanna oraz izolacja związana z zachorowaniem na koronawirusa. Został również zniesiony obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w pomieszczeniach zamkniętych – za wyjątkiem podmiotów leczniczych i aptek.

W piątek zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa. W związku z nowymi przepisami nie trzeba będzie używać już w wielu miejscach np. sklepach, szkołach czy miejscach pracy maseczek, znika również kwarantanna i izolacja.

Zniesienie obowiązku używania maseczek

Maseczki pojawiły się w Polsce 16 kwietnia 2020 r. Od dziś przestają obowiązywać w przestrzeni publicznej. Jedynie trzeba będzie zasłaniać nos i usta w placówkach leczniczych i aptekach. Zgodnie z rozporządzeniem "do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach".

Covid 19: Zmiany w obostrzeniach od 28 marca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Koniec kwarantanny i izolacji co z zasiłkiem chorobowym?

W sytuacji zakażenia Covid-19 nie będzie już obowiązku odbywania izolacji oraz współdomownicy nie będą zobligowani do odbycia kwarantanny. Kiedy zachorujemy na Covid-19 potrzebne będzie zwolnienie lekarskie do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 kwietnia tylko lekarz będzie mógł wystawić skierowanie na test PCR, nie będzie go już można generować ze strony gov.pl.

Od 28 marca 2022 r. osoby zakażone wirusem zobowiązane są jedynie do samoizolacji jak w przypadku chorób zakaźnych. Samodzielnie muszą zadbać o siebie by nie narażać innych na zakażenie. Z kolei osoby, które przed wejściem w życie nowych przepisów pozostają na kwarantannie lub w izolacji muszą dokończyć je na dotychczasowych zasadach. "Osoby odbywające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane zakończyć tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach" - czytamy w rozporządzeniu.

Koronawirus w Polsce