Co zrobić z PIT otrzymanym z ZUS?

Katarzyna Sudaj 25.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Już niedługo dostaniesz PIT z ZUS. Druk PIT-11A/40A zawiera informację o kwotach wypłaconych przez ZUS w trakcie 2017 roku emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Kiedy PIT z ZUS należy rozliczyć przed urzędem skarbowym? Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę druków PIT-11A/40A, które ma obowiązek dostarczyć do końca lutego swoim świadczeniobiorcom. To roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A).


PIT-40a z ZUS

PIT-40a z ZUS / PIT.pl

Kto otrzyma PIT z ZUS?

Przede wszystkim renciści i emeryci (również osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną), ale nie tylko. Także osoby, które w trakcie poprzedniego roku otrzymały jakiekolwiek pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli świadczeniobiorcy z tytułu:

  • zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego (np. wypłacanego przez ZUS zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego) - na formularzu PIT-11A,
  • należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy - na formularzu PIT-11,
  • bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń - na formularzu PIT-8C.

Co zrobić z PIT-em z ZUS-u?

Dla emeryta i rencisty deklaracja PIT-11A/40A otrzymana z ZUS-u może oznaczać koniec obowiązku rocznego rozliczenia z fiskusem. Chyba, że chce on rozliczyć jakieś ulgi podatkowe (np. ulgę rehabilitacyjną na leki) , ma zamiar skorzystać ze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub przekazać 1% swojego podatku dla OPP.

W pierwszym przypadku należy potraktować druk PIT-11A/40A jak informację służącą do sporządzenia na jej podstawie rozliczenia rocznego PIT-37, w którym będzie można skorzystać z przysługujących ulg podatkowych i wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. swojego podatku. PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia w urzędzie skarbowym.

Jeśli emeryt nie korzysta z żadnych ulg, a tylko chce wskazać OPP, do której ma trafić 1 proc. jego podatku, to wówczas wystarczy oświadczenie PIT-OP. W terminie do końca kwietnia należy przekazać to oświadczenie do urzędu skarbowego (nie do ZUS). Można to zrobić bez wychodzenia z domu, online za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych e-pity 2017.

Emeryci i renciści, którzy uzyskali inne dochody w 2017 roku (poza tymi z ZUS) np. dorabiają do emerytury, muszą rozliczyć się z fiskusem na druku PIT-37 lub PIT-36, w którym uwzględnią także dochody z PIT-11A/40A.

Natomiast osoby, które przez część roku pobierały np. zasiłek chorobowy lub macierzyński wypłacany przez ZUS, dane z informacji PIT-11A wraz z informacjami z PIT-11 od swojego pracodawcy rozliczą w jednej deklaracji PIT-37 składanej do końca kwietnia lub w PIT-36 (PIT-36L), jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Katarzyna Sudaj PIT.pl