Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Całe lotnisko zwolnione z podatku od nieruchomości

Katarzyna Sudaj

Dziś Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepisy mają zostać doprecyzować, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty niezabudowane.

W środę 7 lipca w harmonogramie prac Sejmu znalazło się sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1228).

Całe lotnisko zwolnione z podatku od nieruchomości
Źródło: shutterstock.com

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą.

Praktyka wskazuje na problem różnego stosowania tego przepisu. Organy podatkowe w zróżnicowany sposób intepretują art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, co nie sprzyja pewności prawa i jest znacznym problemem dla zarządzających lotniskami. Zdarzało się, że nie uznawano terenów niezabudowanych jako uprawniających do stosowania zwolnienia.

Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Projektowane zmiany mają dotyczyć zarówno dużych lotnisk komunikacyjnych, jak i małych lotnisk sportowo-szkoleniowych.

W maju, gdy projekt trafił do Sejmu, zapisano, że zamiany w prawie wejdą w życie 1 lipca 2021 roku. Jednak teraz data wejścia w życie została zmieniona na 1 stycznia 2022 r.

NieruchomościInne podatki