Pobierz e-pity 2019

Alimenty w rocznym rozliczeniu PIT za 2014 rok

Iwona Maczalska 26.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Rodzic pobierający alimenty na dziecko niejednokrotnie zastanawia się, czy dochód ten powinien ująć w swojej rocznej deklaracji PIT za 2014 rok, czy może w rocznej deklaracji PIT samego dziecka. Rozwiewamy te wątpliwości.

Zmiany w uldze prorodzinnej za 2014 rok

Świadczenia alimentacyjne wypłacane na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia pozostają zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak wynika z art. art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT. Ustaw ta zwalnia z opodatkowania również świadczenia alimentacyjne bez względu na wiek dziecka, jeżeli otrzymuje ono również zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Zeznanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

W przypadku świadczeń przyznanych na rzecz tych dzieci zwolnienie z podatku jest całkowite – czyli zwolnienie obejmuje alimenty zarówno, gdy wynoszą np. 300 zł jak i 2000 zł.

Świadczenia alimentacyjne w PIT za 2014 rok
Źródło Thinkstock

Natomiast alimenty przyznane na rzecz innych osób niż dzieci lub osoby z zasiłkiem pielęgnacyjnym lub rentą socjalną, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej pozostają zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Co więcej, jeżeli alimenty na rzecz takich osób opłacane są dobrowolnie, to stanowią one przysporzenie majątkowe (przychód podatkowy) nawet, jeśli są niższe niż 700 zł.


Świadczenia alimentacyjne nie zawsze umieścisz w zeznaniu rocznym PIT

W zeznaniu rocznym PIT za 2014 rok nie należy ujmować świadczeń alimentacyjnych zwolnionych z opodatkowania podatkiem PIT, a wiec:

  1. wypłacanych dzieciom do ukończenia 25 r.ż. oraz,
  2. wypłacanych dzieciom, które pobierają jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek).

Kwotę świadczenia alimentacyjnego w rocznym zeznaniu PIT zobowiązane są więc wykazać osoby, które ukończyły 25 rok życia, z wyjątkiem dzieci pobierających jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku tych osób kwotę do opodatkowania stanowić będzie nadwyżka ponad 700 zł (kwotę zwolnioną z podatku PIT).

Świadczenia, które nie są objęte zwolnieniem z podatku, wykazuje się w wierszu „inne źródła przychodów”.

 

Świadczenie alimentacyjne dziecka do ukończenia 18 r.ż.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pobierania alimentów przez dziecko do ukończenia 18 roku życia. W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie opodatkowane dochody takiego dziecka powinny zostać ujęte w rocznym zeznaniu podatkowym rodzica, bądź opiekuna. Jednakże ze względu na to, że dochód ten pozostaje zwolniony z opodatkowania rodzice również nie są zobowiązani wykazać go w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Iwona Maczalska,
PIT.pl