Aktualizacja aplikacji Klient JPK WEB

Redakcja PIT.pl

Udostępniono nową wersję aplikacji Klient JPK WEB, służącą podpisywaniu i wysyłaniu wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

Aktualizacja aplikacji Klient JPK WEB
Źródło: shutterstock.com

Nowa wersja zaktualizowania została pod kątem zmienionej struktury JPK_EWP, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik Kontrolny