Akcyza od przerejestrowania pojazdu na samochód osobowy. Nowe obowiązki od 1 lipca 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2021 r. w życie wchodzą zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Nowe regulacje, nowy obowiązek podatkowy

Nowe przepisy dotyczą, opodatkowania akcyzą sytuacji, w której zmienia się zarejestrowany w Polsce pojazd na samochód osobowy. Wcześniej od takiej zmiany nie trzeba było płacić podatku, a po wejściu w życie przepisów pojawi się obowiązek podatkowy. Wprowadzone zmiany mają na celu eliminacje nieprawidłowości przy imporcie aut. Zostawły wprowadzone z uwagi na to, że sprowadzane z UE samochody osobowe były rejestrowane w kraju jako samochody ciężarowe lub specjalne (do 3,5 tony), przez co nie wymagały opłacenia akcyzy. Następnie zmieniano je na auta osobowe, co pozwalało uniknąć podatku.

Akcyza za przerejestrowanie samochodu na samochód osobowy

Źródło: shutterstock

Deklaracja i zapłata podatku już od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Wynika to z przepisu przejściowego (tj. art. art. 29 ww. nowelizacji), który przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Stąd podatnicy, będą mieć od 1 lipca 2022 roku nowy obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Podatki 2021Inne podatki