Akcyza na płyn do e-papierosów

Ministerstwo Finansów udostępniło materiał informacyjny dotyczący opodatkowania akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Szczegółowe informacje dotyczą m.in.:

 • rejestracji w zakresie podatku akcyzowego,
 • urzędowego sprawdzenia, 
 • uzyskiwania zabezpieczenia akcyzowego, 
 • uzyskiwania zezwolenia akcyzowego,
 • rejestracji na platformie PUESC,
 • produkcji płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, 
 • przemieszczania i nadzoru wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2,
 • składania deklaracji akcyzowych,
 • oznaczania znakami akcyzy,
 • prowadzenia ewidencji,
 • stawek podatku akcyzowego, 
 • ubytków płynu do papierosów elektroniczncyh i wyrobów nowatorskich,
 • eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

Pliki do pobrania Instrukcja e-Papierosy - wersja 1.4 (PDF, 945 kB)

Źródło: MF

Inne podatki