7 najważniejszych wskaźników kadrowych zmieniających się od stycznia 2018 roku

Iwona Maczalska 18.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2018 roku zmianie ulegnie wiele wskaźników kadrowych. Mowa w szczególności o wymiarze czasu pracy, minimalnym wynagrodzeniu, odprawach pieniężnych, czy też dodatkach za pracę w nocy.

Wskaźniki kadrowe 2018
Zmiana wskaźników kadrowych 2018 / YAY foto
 

1 stycznia każdego roku zmianie ulega wiele wskaźników wykorzystywanych w codziennych pracach przez specjalistów ds. kadrowych. Ma na to wpływ w szczególności coroczna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też zmiany w kalendarzu i różnice w dniach wolnych od pracy.

Poniżej przedstawiamy listę 7 najczęściej używanych wskaźników kadrowych, które ulegną zmianie z dniem 1 stycznia 2018 roku:

 1. Wymiar czasu pracy 2018 - pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę w 2018 roku będą pracować więcej niżeli w 2017 roku. W przyszłym roku pracownicy przepracują bowiem 251 dni oraz uzyskają prawo do 114 dni wolnych od pracy.

   

Czas pracy 2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

 1. Dodatki za pracę w nocy 2018 - Zmiana wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Ponieważ w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2100 zł brutto, to dodatek za pracę w nocy również ulegnie podwyższeniu.
   

Dodatki za pracę w nocy 2018

Praca w nocy 2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

 1. Odprawy pieniężne 2018 - Pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mają prawo ubiegać się o wypłatę odprawy pieniężnej. Wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi nie tylko zmienia się co roku, lecz także podlega pewnemu ograniczeniu. Nie może bowiem przekraczać kwoty piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna wysokość odprawy pieniężnej 2018

Odprawy pieniężne 2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

 1. Wynagrodzenie minimalne 2018 - Kluczowym elementem mającym wpływ na większość wskaźników kadrowych jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych ulegnie ono podwyższeniu.

Wynagrodzenie minimalne 2018

Wynagrodzenie minimalne 2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

 1. Wynagrodzenie minimalne w I roku pracy - Wynagrodzenie minimalne w I roku pracy wynosiło 80% kwoty wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być jednak niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.
   

Wynagrodzenie minimalne w I roku pracy 2018

Wynagrodzenie minimalne w I roku pracy 2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

 1. Współczynnik urlopowy 2018 - W 2018 roku nastąpi zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2018 roku wyniesie on 20,92.

Współczynnik urlopowy 2018

Wspólczynnik urlopowy 2018
Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

 1. Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2018 roku - W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegnie czas pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Mowa o 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

1-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

2-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

6-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

12-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

 

Iwona Maczalska, PIT.pl