Wskaźniki

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy)

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Uwaga! Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

 

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2018 rok.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2018 wyniesie 20,92. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 - 114 : 12 = 20,92

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2018 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 21,00),
  • 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 21,00),
  • 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 21,00),
  • 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 21,00).

Uwaga! Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

 

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2017 rok.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2017 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni - (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 250 : 12 = 20,83

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
  • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
  • 1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
  • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

 


Komentarze

Autor: Gośka (16-05-2017 09:22:49)
Temat: do Marek
Wskaźnik jest poprawny. Zarówno w 2015 jak i 2016 współczynnik urlopowy wynosił 21....pokaż całą treść
Wskaźnik jest poprawny. Zarówno w 2015 jak i 2016 współczynnik urlopowy wynosił 21. zwiń
Autor: Marek (13-03-2016 11:22:26)
Temat: Błędny Wskaźnik
Wskaźnik urlopowy jest błędny, 21 dni było w 205 a nie 2016.
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz