500 zł ulgi na dostosowanie pojazdu do systemu e-TOLL

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane jest wprowadzenie ulgi podatkowej na dostosowanie pojazdów do systemu e-TOLL. Preferencja pozwoli na odliczenie od dochodu do 500 zł na każdy pojazd w zw. z dostosowaniem pojazdu do systemu e-TOLL.

W ubiegłą środę komisja rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wdraża unijne regulacje tzw. pakiet VAT e-commerce. Do projektu zgłoszono poprawkę, któa ma pozwolić na skorzystanie z ulgi przewoźnikom, którzy dostosują pojazdy do nowego systemu poboru opłat. 

» Zasady rejestracji w systemie e-TOLL

"Zgłoszona do projektu poprawka wprowadza zmiany w ustawach o podatkach dochodowych oraz ulgę podatkową na wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU/ZSL służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Zaproponowana przewoźnikom przez Ministerstwo Finansów ulga dotyczy odliczenia od dochodu z tytułu poniesionych w 2021 r. kosztów nabycia urządzenia OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu" – wskazał resort finansów.

500 zł ulgi od dochodu dla przewoźników

Resort finansów wskazuje, że wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

Strona internetowa sytemu e-toll uruchomiona przez MF

500 zł ulgi na dostosowanie pojazdu do E-Toll

Źródło:shutterstock

Zmiany w zasadach poboru opłat

Jak informuje resort finansów razem z wdrożeniem systemu e-TOLL zmieniona zostanie technologia wykorzystywana do poboru opłaty elektronicznej – komunikację radiową zastąpi pozycjonowanie satelitarne. Wprowadzony zostanie otwarty model dystrybucji urządzeń wykorzystywanych do naliczenia opłaty – aplikacja mobilna, urządzenia pokładowe i zewnętrzne systemy lokalizacyjne. Jak tłumaczy MF, w systemie e-TOLL przyjęto otwarty model dystrybucji lokalizatorów satelitarnych, co umożliwi przedsiębiorcom ich wykorzystanie w różnych celach np. do zarządzania flotą pojazdów. System jest też zintegrowany z systemem SENT (system rejestracji i monitorowania przemieszczania towarów), a lista operatorów OBU/ZSL jest aktualizowana i dostępna na stronie etoll.gov.pl.

Aplikacja MF do elektronicznych opłat za przejazd

Ministerstwo deklaruje, że Krajowa Administracja Skarbowa zapewni bezpłatną aplikację mobilną do elektronicznych opłat za przejazdy. Aplikacja pozwoli w łatwy sposób, bez konieczności wizyty w Miejscu Obsługi Klienta, opłacić przejazd użytkownikom okazjonalnym np. w przypadku przejazdu pojazdem osobowym z przyczepą campingową.

EETS dla przedsiębiorców świadczących transgraniczne usługi transportowe

Zdaniem MF, dla przedsiębiorców transportowych świadczących transgraniczne usługi transportowe najwygodniejszą formą zapłaty będzie skorzystanie z usług operatorów EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej - European Electric Toll Service).

Auto firmoweOdliczenia w PITPodatki 2021