350 mln zł wsparcia dla firm na rozbudowę infrastruktury B+R

02.08.2019 08:31 (aktualizacja: )

Tym razem 350 mln zł mogą otrzymać przedsiębiorcy na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R swoich firm. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 26 sierpnia 2019 r. ogłosi nowy konkurs w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Jest to siódmy, a drugi w tym roku nabór skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć lub rozwijać centra badawczo-rozwojowe.

W poprzednim naborze udzielono wsparcia 41 podmiotom na kwotę 278 milionów złotych.

Działanie "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR zostało stworzone, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Działanie to ma na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R, czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wsparcie unijne pomoże w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Dzięki niemu liczba innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań wprowadzanych na rynek zwiększy się.

Źródło: www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj

Przychody