Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

15 proc. ryczałt na usługi księgowe i prawne - kto i kiedy może z niego skorzystać? [interpretacja]

Ewelina Czechowicz

Od 2022 r. wiele zawodów (doradztwo podatkowe, prawne, księgowość i kilka innych) może być opodatkowana na 17% ryczałcie. W niektórych przypadkach można obniżyć podatek do 15%. Jak i kiedy to można zrobić? - odpowiedź można znaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W niedawno wydanej interpretacji indywidualnej, z 14 kwietnia 2022 r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na usługi prawnicze (interpretacja nr. 0115-KDIT3.4011.114.2022.1.AD).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 stycznia 2022 r. do Dyrektora KIS wpłynął wniosek podatnika z 27 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki opodatkowania z prowadzonej działalności polegającej na wykonywaniu usług prawniczych (PKWiU 69.10.Z). Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, działający jako adwokat wykonuje wolny zawód adwokata i zajmujący się świadczeniem usług prawniczych zapytał Dyrektora KIS czy zatrudniając współpracownika na podstawie umowy o współpracę (umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze) osobę, która jest odpowiedzialna za realizację czynności związanych z istotą zawodu adwokata będzie miał prawo do zastosowania 15 proc. stawki ryczałtu. Podatnik zakładał że współpracownik będzie zatrudniony przez cały rok podatkowy 2022 (umowa zawarta jest na czas nieokreślony). Współpracownik jest adwokatem, czynnie wykonującym zawód.

15 proc. ryczałt dla księgowych

Źródło: shutterstock

Definicja wolnego zawodu

Wolny zawód oznacza - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Wolny zawód z 17 proc. ryczałtem

Powyższe regulacje wskazują, że z wolnym zawodem mamy do czynienia wówczas, gdy adwokat wykonuje działalność gospodarczą osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą tego zawodu. Wówczas opodatkowanie przychodów ze świadczonych usług wynosi 17%.

Kiedy podatnik może korzystać z  15 proc. ryczałtu?

Jak wskazał Dyrektor KIS  w wydanej interpretacji aby podatnik mógł zastosować 15 proc. stawką ryczałtu powinien spełnić dwie przesłanki:

  1. zatrudnić osobę fizyczną,
  2. osoba zatrudniona powinna wykonywać czynności związane z istotą zawodu wykonywanego przez pracodawcę.

KsięgowośćRyczałtPodatki 2022Formy zatrudnieniaFormy opodatkowania