One Stop Shop (OSS) w praktyce

Z roku na rok coraz więcej polskich internetowych przedsiębiorców sprzedaje swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach. Taka sprzedaż implikuje szereg, czasami skomplikowanych obowiązków podatkowych. Od 1 lipca 2021 roku rozliczanie takich transakcji stało się znacznie prostsze. Handlowcy w całej Unii Europejskiej sprzedaż towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami VAT, niezależnie od wartości sprzedaży, mogą rozliczać w ramach One Stop Shop. Zobacz, co to jest, jak wygląda ta procedura w praktyce i jakie korzyści oferuje firmom.

VAT OSS – co to jest?

OSS (One Stop Shop) to nowa unijna procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła dotychczas stosowaną VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Poprzednia, która dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych (tzw. usługi TBE), została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów (tzw. WSTO). Dzięki wprowadzeniu VAT OSS rozliczanie podatku przy sprzedaży za granicą stało się bardzo proste. Handlowcy nie muszą już dokonywać rejestracji do VAT w każdym kraju z osobna, z którego pochodzą nabywcy, nawet po przekroczeniu limitu wysyłkowej sprzedaży zagranicznej. Teraz wystarczy jedna rejestracja do VAT OSS.

W praktyce wygląda to tak, że polscy handlowcy sprzedający swoje towary na internetowych platformach sprzedażowych lub portalach aukcyjnych osobom z innych krajów UE nieprowadzącym działalności gospodarczej, nawet po przekroczeniu dotychczas obowiązujących limitów dla danego kraju, nie muszą już dokonywać rejestracji do VAT w kraju nabywcy, mogą rozliczać te transakcje w ramach procedury OOS, składając deklarację do polskiego urzędu skarbowego.

Z tego dogodnego rozwiązania mogą skorzystać nie tylko czynni podatnicy VAT, ale także nievatowcy. A co najważniejsze, rejestracja do VAT OSS nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z VAT, ponieważ wartość sprzedaży w ramach tej formy nie jest uwzględniana w limicie sprzedaży dla zwolnienia z VAT.

Kiedy warto się zarejestrować do VAT OSS?

Rejestracja do VAT OSS jest indywidualną sprawą przedsiębiorcy. Ci, którzy się na to zdecydują, muszą jedynie pilnować limitu sprzedaży. Do wartości 10 000 EURO (w przeliczeniu 42 000 zł) polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje identycznie jak sprzedaż krajową, czyli stosują polską stawkę VAT. Po przekroczeniu tej wartości (limit oblicza się łącznie dla wszystkich krajów UE), muszą już zapłacić podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju nabywcy.

Jak i gdzie się zarejestrować?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z procedury VAT OSS muszą wyrazić taki akces u Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w postaci złożenia specjalnego druku VIU-R, dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Handlowcy muszą jednak pamiętać, że po rejestracji do VAT OSS, wszystkie towary sprzedawane w ramach WSTO oraz usługi należy rozliczać według tej procedury. Nie ma możliwości wyrywkowego rozliczania części sprzedaży w VAT OSS, a części przez rejestrację podatku w danym państwie UE.  Trzeba także mieć na uwadze, że po przystąpieniu do VAT OSS, nawet jeśli nie uda nam się nic sprzedać w ramach tej procedury, to mamy obowiązek złożenia deklaracji tzw. zerowej. Deklarację składa się za okresy kwartalne, do końca następnego miesiąca po rozliczanym kwartale. W razie jakiegoś błędu, zamiast korekty, prawidłowe wartości należy uwzględnić w bieżącej deklaracji, nie później jednak niż w ciągu 3 lat.

VAT OSS w Comarch e-Sklep

Mając na uwadze korzyści, jakie oferuje procedura VAT OSS, można założyć, że coraz większa rzesza polskich przedsiębiorców będzie z niej korzystała. Tym bardziej że sprzedaż opierającą się na procedurze VAT OSS, wykorzystującą stawki VAT obowiązujące w kraju dostawy, można już prowadzić z pomocą wielu programów do obsługi e-sklepu. Taką możliwość oferuje także Comarch e-Sklep w wersji Enterprise. Przedsiębiorcy korzystający z wersji Standard lub Light mogą w każdej chwili dokonać aktualizacji do wersji Enterprise. Jednak, aby sprzedawać z wykorzystaniem stawek VAT z kraju docelowego, należy skonfigurować zarówno oprogramowanie księgowe dla małych firm Comarch ERP XT, jak i sam sklep. W Comarch ERP XT trzeba przypisać stawki VAT obowiązujące w krajach sprzedaży, zaznaczyć parametr o sprzedaży z wykorzystaniem VAT OSS, w panelu administratora dodać kraje, w których zamierzamy sprzedawać oraz zaznaczyć wybrane sposoby dostawy i płatności.

Podsumowanie

Do 1 lipca 2021roku e-handlowcy po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej do krajów UE byli zobowiązani do rejestracji VAT w danym państwie, co wiązało się nie tylko z wieloma obowiązkami (nie tylko rejestracyjnym, ale także ewidencyjno – sprawozdawczym), ale także w większości przypadków koniecznością zaangażowania zagranicznych biur rachunkowych (nie tanich!). Dzięki VAT OSS nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w EU, przedsiębiorcy mogą nadal rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym. A z tym mogą sobie łatwo poradzić samodzielnie, a co za tym i idzie, zaoszczędzić na kosztach obsługi księgowej.

artykuł sponsorowany