Abolicja (umorzenie składek ZUS) – kwoty umorzenia

Abolicji ZUS podlegają kwoty należne, niezapłacone:

 • składki na własne ubezpieczenia emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • zdrowotne – za ten sam okres,
 • Fundusz Pracy – za ten sam okres.

Uwaga!

Abolicja nie obejmuje prowadzących działalność gospodarczą, którzy opłacali składki prawidłowo. Nie obejmuje również tych wszystkich, którzy posiadają zaległości w składkach finansowanych za inne osoby (np. za osoby współpracujące) lub opłacanych wyłącznie za cudze ubezpieczenie (np. za pracowników).

Decyzja o umorzeniu zaległości dotyczy również:

 • odsetek za zwłokę,
 • opłat prolongacyjnych,
 • kosztów upomnienia,
 • opłat dodatkowych,
 • kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Uwaga!

Nie można występować o umorzenie samych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub na Fundusz Pracy. Te kategorie umarzane są wyłącznie, jeżeli wniosek abolicyjny dotyczy składek ZUS (emerytalnych, rentowych i wypadkowych).

Nie istnieją górne, ani dolne ograniczenia kwotowe w zakresie umorzeń.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 14-01-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015