Pobierz e-pity 2019

Odpowiedzialność rodziców - handel nieletnich w sieci - podatki a handel w internecie

18.03.2005 10:00 (aktualizacja: )

Podatki a handel w Internecie

Odpowiedzialność rodziców

Jeżeli jesteś rodzicem, sprawdź koniecznie, czy Twoje dziecko nie osiąga lub nie osiągało na aukcjach internetowych dochodów, z których powinno się rozliczyć samodzielnie, albo które rodzice powinni doliczyć do swoich rocznych zeznań podatkowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy regulamin serwisu aukcyjnego zezwala na działalność handlową nieletnich (większość nie zezwala).

Za podatek od dochodów, które powinieneś doliczać do swojego zeznania, odpowiadasz samodzielnie.

Odpowiadasz również całym swoim majątkiem solidarnie z małoletnim prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałałeś z małoletnim w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności. Ta odpowiedzialność jest jednak ograniczona do uzyskanych przez Ciebie korzyści, czyli do:

  • pieniędzy i innych przedmiotów, które uzyskałeś od małoletniego,
  • zysku w postaci zmniejszenia Twoich obowiązków alimentacyjnych (gdy małoletni sam sobie kupił coś, co Ty powinieneś był mu kupić w ramach obowiązku alimentacyjnego, np. obuwie).

Nie odpowiadasz podatkowo za nieważne czynności prawne (tzn. zawarte przez osoby niepełnoletnie), nie wywołają one skutków prawnych, ale w takim wypadku powinieneś zwrócić drugiej stronie umowy wszystko, co nieletni od niej otrzymał, względnie wypłacić odszkodowanie. Możesz też potwierdzić umowę zawartą przez osoby w wieku 13-18 lat, a wówczas taka transakcja spowoduje wszystkie skutki podatkowe.

Zwróć również uwagę na fakt, że większość serwisów aukcyjnych nie umożliwia osobom niepełnoletnim rejestrowania konta użytkownika. W takich sytuacjach serwis aukcyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Fakt zarejestrowania dziecku przez serwis aukcyjny konta nie zmniejsza odpowiedzialności rodzica w zakresie podatkowym i cywilnoprawnym za działania dziecka. Nie ma również w tym względzie znaczenia, czy dziecko w procesie rejestracji podało swój wiek, czy też złożyło w tym względzie oświadczenie nieprawdziwe (o pełnoletności).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 18-03-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016