Rośliny i zwierzęta - prywatnie - podatki a handel w internecie

Podatki a handel w Internecie

Inne przychody: Zwierzęta

Hodowla i chów zwierząt poza gospodarstwem rolnym stanowi dział specjalny produkcji rolnej. Dochody z takiej działalności mogą być opodatkowane na podstawie księgi przychodów i rozchodów, albo też według tzw. norm szacunkowych dochodu rocznego. Normy takie określa minister finansów w rozporządzeniu. Wynoszą one w roku 2010 np.:

  • hodowla psów rasowych: 37,29 zł od sztuki stada podstawowego;
  • hodowla kotów rasowych: 13,81 zł od sztuki stada podstawowego;
  • hodowla ryb akwariowych: za 1 dm3 akwarium 1,24 zł.

Warto dodać, że hodowla ryb akwariowych w akwariach o łącznej objętości do 700 dm3 nie podlega opodatkowaniu.

Sprzedaż zwierząt nie podlega PCC, zwierzęta nie są rzeczami. Sprzedaż częstotliwa zwierząt podlega jednak podatkowi VAT 7%, chyba że sprzedawca skorzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 50'000 zł).

Inne przychody: Rośliny

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT podlega jedynie sprzedaż roślin pochodzących ze szklarni, spod ogrzewanych tunelów foliowych czy z upraw in vitro - jako przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą korzystać z opodatkowania na podstawie księgi przychodów i rozchodów albo tzw. norm szacunkowych dochodu rocznego zależnych od powierzchni upraw. Normy takie określa minister finansów w rozporządzeniu.

Jeżeli jednak sprzedawane rośliny pochodzą z ogrodu czy z hobbistycznego rozmnażania ich w domu, wówczas sprzedaż roślin nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT i nie trzeba jej wykazywać w żadnym zeznaniu rocznym. Zawarcie umowy sprzedaży roślin jednorazowo za cenę pow. 1'000zł spowoduje obowiązek rozliczenia PCC 2% jak przy sprzedaży rzeczy ruchomej - jednak od 1 stycznia 2007r. PCC rozlicza wyłącznie kupujący a sprzedający nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków. Jeżeli jednak sprzedaż roślin dokonywana będzie w sposób częstotliwy, wówczas kupujący nie będzie płacić PCC, bo sprzedawca stanie się podatnikiem VAT. Rośliny ogrodnicze i produkty szkółkarskie opodatkowane będą 7% VAT, chyba że sprzedawca skorzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 100'000 zł w 2010 r.).

Takie same zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu do owoców i nasion.

Działalność w zakresie handlu takimi roślinami, jeżeli będzie ona polegać na zakupie, podhodowaniu rośliny i sprzedaży jej większej, przy czym roślina będzie przetrzymywana przez okres co najmniej 1 miesiąca, będzie opodatkowana w taki sam sposób. Jeżeli jednak rośliny nie będą przetrzymywane nawet przez 1 miesiąc, wówczas uzyskany z ich sprzedaży dochód podlegać będzie opodatkowaniu - z potrąceniem faktycznych kosztów uzyskania przychodu - w zeznaniu rocznym PIT. Sprzedawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia dotyczącego rzeczy posiadanych ponad pół roku. W przypadku nabycia roślin w celu dalszej odsprzedaży sprzedawca zawsze będzie podatnikiem podatku VAT, choć będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego (do 100'000 zł w 2010 r.).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 13-06-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016