Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jesteś kupującym - na Aukcji internetowej - jak legalnie przeprowadzić taką operację

18.10.2012 10:00 (aktualizacja: )

Podatki a handel w Internecie

Gdy jestem kupującym

Kupując towar w sieci od przedsiębiorcy nie zapłacimy podatku. Jest on wliczony w cenę nabywanego towaru (jest to podatek VAT). W przypadku, gdy kupujemy od innej osoby prywatnie, należy się liczyć z tym, że to na nas, jako kupujących, spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu transakcji nie przekracza 1000 zł, podatku nie będziemy musieli płacić. Stosujemy wówczas zwolnienie z podatku, które chroni nas przed koniecznością zapłaty oraz obowiązkiem składania deklaracji. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie zakupu rzeczy. Gdyby zakup dotyczył praw, np. do gry komputerowej, do utworu muzycznego, podatek kupujący płaci od pierwszej złotówki.

Uwaga!

Jeśli kupujesz rzecz o wartości mniejszej niż 1000 zł nie składasz deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych i nie płacisz podatku.

Zakup towaru kradzionego

Jeżeli kupujący nabył rzecz kradzioną istnieje ryzyko, że policja upomni się o jej zwrot. Jeżeli zwycięstwo na aukcji obejmującej rzecz skradzioną następuje w okresie trzech lat od daty jej kradzieży, to nawet nie wiedząc o tym, że jest to rzecz kradziona – należy ją zwrócić. Po trzech latach policja nie ma prawa odebrania nam rzeczy kradzionej o ile nie wiedzieliśmy, że pochodzi z kradzieży (lub innej formy „rozporządzania cudzą rzeczą bez zezwolenia). W przypadku, gdyby było jasne, że aukcja dotyczy rzeczy kradzionej – własność nie przejdzie nawet po 3 latach – działanie w złej wierze powoduje, że własność nie przechodzi na nabywcę.


Zakup od małoletniego

Osoba małoletnia – do 13 lat nie może rozporządzać majątkiem. Jeżeli kupiliśmy towar od takiej osoby nawet nie będąc tego świadomi transakcja jest nieważna. Możliwe jest jedynie kupno od osoby młodszej niż 13 lat pod warunkiem, że transakcja dotyczy wyłącznie transakcji drobnych, zawieranych w bieżących sprawach życia codziennego i nie może spowoduje pokrzywdzenia małoletniego.

W przypadku kupna od osoby w wieku 13-17 lat zakup jest ważny, jeżeli jego przedmiotem są:

  • rzeczy przekazane małoletniemu przez rodzica lub opiekuna do swobodnego użytku,
  • rzeczy kupione z pieniędzy przekazanych małoletniemu przez opiekuna,
  • rzeczy nabyte z własnego zarobku małoletniego,

Transakcje należące do zawieranych w zakresie drobnych bieżących sprawach życia codziennego można wykonywać bez zgody opiekuna.

W przypadku pozostałych transakcji z osobą między 13 a 17 rokiem życia, osoba nie może sama rozporządzać majątkiem bez zgody swoich rodziców lub opiekunów. Jeżeli kupiliśmy towar od takiej osoby nawet nie będąc tego świadomi – i zgłoszą się rodzice małoletniego – z prośbą o zwrot, gdyż rozporządzał majątkiem bez ich woli – rzecz należy zwrócić. Możliwe jest natomiast kupno od osoby młodszej niż 13 lat pod warunkiem, że rodzic lub opiekun wyraża zgodę na sprzedaż przez taką osobę.

W przypadku kont ALLEGRO_JUNIOR zakup dokonywany jest za zgodą opiekuna – taki jest wymóg konta. Konta standardowe ALLEGRO nie mogą być zakładane przez osoby małoletnie (gdyby się jednak zdarzyło, że taka osoba założyła konto – zasady powyższe znajdują zastosowanie). Zwrot przedmiotu aukcji oznacza jednocześnie zwrot przekazanych pieniędzy.


Przedmioty osoby zadłużonej

Należy sprawdzić, czy rzecz kupowana od danej osoby nie figuruje w rejestrze zastawów lub nie jest obciążona prawami osób trzecich (np. nie stanowi współwłasności). W powyższych przypadkach czynność może okazać się nieważna.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-10-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016