Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ostatnie zmiany - podatki w internecie

14.12.2006 10:00 (aktualizacja: )

Podatki a handel w Internecie

Ostatnie zmiany

Rok 2007 przynosi niewielkie zmiany przepisów odnoszących się do handlu na serwisach aukcyjnych.

 Zasadnicze zmiany dotyczą stron umowy zobowiązanych do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz możliwości unikania podatku VAT od opłat pocztowych.

W odniesieniu do kont Paypal wcześniejsze informacje podane przez PIT.pl podlegają powtórnej weryfikacji w związku z uzyskanym oświadczeniem ze strony Paypal, stosowna informacja pojawi się na tej stronie po 15.10.2009 r.

Zmiany od 1 stycznia 2007r.

Od 1 stycznia 2007r. obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa wyłącznie na kupującym. Sprzedający nie ma obowiązku go rozliczać. W związku z tym kupujący powinni uważniej przyglądać się sprzedającym – jeżeli nie jest to firma (podatnik VAT czynny albo zwolniony), to kupującymusi przygotować się na dokonanie rozliczenia transakcji w zakresie PCC we własnym zakresie. Podatek ten zapłaci oczywiście z własnej kieszeni. 

Nadal pozostaje jednak wolna od podatku kwota 1000zł przy sprzedaży rzeczy ruchomych.

Jeżeli umowa sprzedaży zostanie zawarta przed 1 stycznia 2007r., stosować należy zasady dotychczasowe – czyli podatek PCC płacą obie strony (chyba że nabywca nabywa do przerobu lub odsprzedaży). Jeżeli umowa zostanie zawarta później – podatek zapłaci wyłącznie nabywca. Kwestią sporną jest jednak data zawarcia umowy sprzedaży – czy jest to data zakończenia aukcji czy też data potwierdzenia jej wyniku. Kwestię tę należy oceniać w świetle regulaminu serwisu aukcyjnego. W przypadku Allegro wydaje się, że powinna to być data potwierdzenia.

Warto również dodać, że od 1 stycznia 2007r. ulegają zmianie zasady rozliczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw. 

Obecnie refaktura kosztów przesyłki pocztowej wiąże się z zastosowaniem jednego z wariantów opodatkowania:

  • wliczeniem kosztów przesyłki do ceny towaru, i opodatkowaniem całości w stawce VAT właściwej dla towaru (na paragonie czy na fakturze nie wyodrębniamy kosztów przesyłki jako odrębnej usługi), albo
  • naliczeniem opłaty za koszty przesyłki w postaci odrębnej usługi, co wiąże się z obowiazkiem doliczenia podatku VAT 22% (na paragonie czy fakturze wyodrębniamy odrębną usługę).

Przepisy w zakresie podatku VAT nie zmieniają się, pomimo tego jednak możliwe będzie uniknięcie podatku VAT od refaktury kosztów przesyłki. Zmienić ma się bowiem ustawa o opłacie skarbowej.

Nowa ustawa o opłacie skarbowej nie nakłada obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – z wyłączeniami odnośnie spraw z zakresu administracji publicznej  lub w postępowaniu sądowym (opłatę uiszcza się składając pełnomocnictwo w urzędzie czy w sądzie). Oznacza to, że kupujący na serwisie aukcyjnym może upoważnić sprzedającego do zawarcia w jego imieniu umowy z urzędem pocztowym. Takie upoważnienie może nastąpić również ustnie czy w e-mailu przesłanym pocztą elektroniczną.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) umożliwia zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego. W takim wypadku sprzedający nie świadczy takiej usługi, a nabywa ją od Poczty Polskiej jakby bezpośrednio kupujący. Nie następuje więc refaktura, a jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, nie jest również ujmowany w ewidencji podatkowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami kupujący powinien zapłacić 15zł opłaty skarbowej od każdego pełnomocnictwa, a zatem taniej jest doliczyć VAT do opłaty pocztowej. Zgodnie jednak z projektem nowej ustawy, który wejdzie w życie najpewniej już od 1 stycznia 2007r., pełnomocnictwa takie będą nieopodatkowane opłatą skarbową. Kupujący będzie mógł zatem za darmo upoważnić sprzedającego do zakupu usługi pocztowej w jego imieniu i na jego rachunek. VAT nie zostanie naliczony, bowiem sprzedający nie będzie świadczyć żadnej usługi.

W sumie regulacje prawne w zakresie podatku VAT nie zmieniają się, jednak brak opłaty skarbowej czyni możliwe obejście obowiązku rozliczenia VAT, pod warunkiem, że w ramach wynagrodzenia za dany towar sprzedający świadczyć będzie również związane z dostawą usługi pośrednictwa w załatwieniu usług pocztowych. Taka informacjamusi znaleźć się w opisie aukcji, inaczej sprzedający świadczyć będzie usługi bez wynagrodzenia, co skutkować będzie opodatkowaniem takiego świadczenia np. VAT. Opodatkowana zaś będzie nie usługa pocztowa czy przesyłka, ale usługa polegająca na zawarciu umowy z Pocztą Polską w imieniu kontrahenta - a wartość rynkowa takiej usługi to na pewno więcej niż 3,50zł.

Warto dodać, że przy okienku pocztowym nie trzeba nic wspominać o pełnomocnictwie. Nie można jednak pobierać faktury VAT na swoje nazwisko dokumentującej opłaty pocztowe, które pokrywa kupujący, a które my jedynie uiszczamy jako jego pełnomocnik.

Oczywiście rozważania dot. opłaty skarbowej dotyczą sprzedaży na rzecz osób nie będących podatnikami VAT, podatnikom VAT jest bowiem wszystko jedno, czy sprzedający refakturuje z VAT, czy też przyjmuje pełnomocnictwo.

UWAGA! Kasy fiskalne

Zasady posiadania kas fiskalnych (rejestrujących) pozostaną bez zmian - przynajmniej w I półroczu 2007r. Tak stanowi projekt rozporządzenia Ministra Finansów w tym zakresie.

Bat na aukcje internetowe

Od 1 stycznia 2007r. nieznacznej zmianie uległy przepisy podatku od czynności cywilnoprawnych. Teraz PCC płaci wyłacznie kupujący. To jednak wielki bat na sprzedawców...

Do tej pory obie strony umowy - kupujący i sprzedający - pomiędzy sobą informowały się o swoim statusie dla celów złożenia deklaracji PCC-1. Było to w interesie obu stron, bowiem obie strony składały razem - albo nie - deklarację i płaciły podatek.

Po zmianach, od 1 stycznia 2007r., podatek od czynności cywilnoprawnych płaci jedynie kupujący. Kupujący wie jednak, że nie należy składać deklaracji PCC-1 (ani też płacić podatku) w sytuacji, gdy sprzedający jest podatnikiem VAT - czynnym albo zwolnionym podmiotowo (do 10'000 euro).

Rozsądny kupujący upewni się u sprzedającego odnośnie jego statusu podatkowego. Większość jednak oceni ilość aukcji sprzedającego. Jeżeli jest to większa ilość aukcji - kilka tygodniowo, kilkanaście miesięcznie itp. - wówczas kupujący uzna, że:

  • sprzedawca jest podatnikiem VAT, a
  • kupujący nie ma obowiązku płacić PCC.

W większości przypadku kupujący będzie miał rację, na serwisach aukcyjnych znaleźć można wielu sprzedawców - firmy, jednak część takich podmiotów to sprzedawcy działający w szarej strefie, nie zgłaszający się do opodatkowania ze złej woli czy po prostu z niewiedzy. Brak zgłoszenia nie pozbawia ich jednak statusu podatnika VAT - co najwyżej mogą zostać ukarani za brak zgłoszeń, ewidencji, deklaracji. Niezależnie jednak od tego, czy sprzedający będzie prowadził zgłoszoną, czy nie zgłoszoną działalność gospodarczą (VAT), wówczas kupujący nie ma obowiązku rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC.

Jako że od 2007r. wyłącznie kupujący składają deklarację PCC, będą oni samodzielnie dążyć do uznania sprzedawcy za podatnika VAT. To z kolei spowoduje zmniejszenie się deklaracji PCC i kwot podatku należnego od aukcji internetowych.

Urzędy skarbowe wezmą z pewnością pod uwagę, że nie tylko sprzedawcy, ale i kupujący powinni być kontrolowani pod kątem spełnienia obowiązków podatkowych. Kupujący zaś będą - bez żadnej informacji skierowanej do sprzedającego - tłumaczyć się, iż kupili towar od podatnika VAT. A jeżeli sprzedający okazuje się być podmiotem niezgłoszonym do opodatkowania - wkrótce otrzyma wezwanie do urzędu skarbowego.

Jeżeli na dodatek kupującym będzie firma, która ujmie zakup w swoich księgach - ale nie zapłaci PCC - wizyta kontrolerów będzie jedynie kwestią czasu...

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-12-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016