Zyski z wynajmu nieruchomości bez możliwości obniżenia o amortyzację majątku

Piotr Szulczewski 31.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy wybrali zasady ogólne najmu nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia wynajmowanego majątku. Taka zmiana przepisów objęła część wynajmujących od 1 stycznia 2018 r.

Zyski z wynajmu nieruchomości bez możliwości obniżenia o amortyzację majątku

Zyski z wynajmu nieruchomości bez możliwości obniżenia o amortyzację majątku / YAY foto

 

Niekorzystne przepisy dotyczą tych podatników, którzy wynajmują majątek otrzymany nieodpłatnie – czy to w formie darowizny, czy też w spadku. Zmiana przepisów powoduje, że od 1 stycznia 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów, czy to w firmie, czy to prywatnie wynajmując rzecz (w tym nieruchomość) nie zalicza się m.in. odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: nabytych nieodpłatnie jeżeli:

  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego lub
  • nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zmiana przepisów odnosi się do zarówno do nieruchomości już oddanych w najem (do tej pory amortyzowanych), jak i przejętych dopiero w formie nieodpłatnej po 1 stycznia 2018 r. W efekcie o zmianie i zaniechaniu prawa amortyzacji decyduje nie tyle data otrzymania nieruchomości, co data rozliczenia odpisu w kosztach podatkowych (odpis za styczeń 2018 r. nie jest już dopuszczalny).

Nie wszyscy podatnicy pozbawieni prawa amortyzacji

Podatnicy, którzy nabyli odpłatnie nieruchomości mogą jej wartość początkową rozliczać w kosztach podatkowych. Zmiana i niekorzystne z punktu widzenia wynajmujących przepisy dotyczą wyłącznie tych nieruchomości, których nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji szczególnie narażeni na zmianę są podatnicy składający obecnie lub w przeszłości – dokumenty SD-Z1 lub SD-Z2, a także przypadków, gdy nabycie nieodpłatne następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron – bez obowiązku składania powyższych druków. Takie sytuacje dotyczą małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Jeżeli osoby te nie skorzystają jednak ze zwolnienia i zapłacą podatek od spadków lub darowizn – mogą nieruchomość amortyzować.

W grupie ryzyka pozostają również inne osoby, dla których nabycia nieruchomości przewidziano szczególne zwolnienia z podatku od spadków lub darowizn (przewidzianych w art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Piotr Szulczewski, PIT.pl