Podatki w praktyce

Darowizna

Umowa darowizny

Choć darowiznę uznaje się za umowę, to świadczenie w niej jest tylko jednostronne. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zasady, jakie stosuje się do umowy darowizny regulowane są w ustawie kodeks cywilny. Konsekwencje podatkowe takiej czynności regulują przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu cywilnego (np. umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego, przeniesienie własności rzeczy nabywanej w w związku ze zleceniem kupna przez osobę trzecią, działanie agenta);
  • gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte (np. rozporządzanie przedmiotami wchodzącymi do udziału spadkowego przed śmiercią spadkodawcy).

Powyższe dwie czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn.

Szczególna forma umowy darowizny zastrzeżona jest z przyczyn bezpieczeństwa. Pozwala ona lub przynajmniej chroni przed pochopnymi darowiznami, których późniejsze skutki byłyby niepożądane przez darczyńcę. Stąd standardem jest notarialna forma zawarcia darowizny. Co jednak istotne, ustawodawca pozwala na zachowanie innej formy, która czyni darowiznę ważną pod warunkiem, że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Ustne zapewnienie lub pisemne oświadczenie, że dokonuje się darowizny nie będzie ważne do momentu faktycznego przekazania majątku w formie darowizny (spełnienia oświadczenia). Sporządzona na piśmie darowizna, która nie została wykonana, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn. Obowiązek podatkowy z tytułu takiej czynności nie powstał.

 

Plik za SMS Nazwa pliku
Umowa darowizny
Pokwitowanie odbioru darowizny
Prośba o umorzenie podatku od darowizny

 

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Odwołanie możliwe jest również w przypadku dopuszczenia się przez obdarowanego w stosunku do darczyńcy rażącej niewdzięczności, chyba że darczyńca mu taką niewdzięczność wybaczył. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. Odwołanie darowizny nie wpływa na podatek od darowizny i nawet po skutecznym jej odwołaniu nie spowoduje powstania nadpłaty (NSA, wyrok z 11 maja 1993 r., sygn. akt III SA 209/93 wskazał, że z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie darowizny).

Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna. Rozwiązana, niewykonana jeszcze umowa darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn.

Niedostatek darczyńcy po dokonaniu darowizny powoduje, że obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia. Zwrot wartości wzbogacenia lub świadczenie wzajemne na rzecz pozostającego w niedostatku nie wpływa na podatek od darowizny, w szczególności zapłacony podatek nie zostaje uznany za nadpłatę.

 

Uwaga !

Darowizna nieruchomości wymaga zawsze formy aktu notarialnego, a darowizna przedsiębiorstwa powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Uwaga !

Powrotne przeniesienie własności w związku z odwołaniem darowizny lub jej rozwiązaniem nie powoduje powstania po raz kolejny obowiązku zapłaty podatku od darowizny z tytułu nowej transakcji (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 30.04.2010 r., sygn. akt ITPB2/436-43/10/ENB).

Polecenie darczyńcy

Podatek od spadków i darowizn nałożony jest nie tylko na umowę darowizny, ale również na polecenie darczyńcy. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego.

Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny - także właściwy organ państwowy.

Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-06-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Agnieszka (11-03-2018 14:47:33)
Temat: Zachowek
Siostra dostała zachowek w kwocie 36 tyś czy musi się rozliczyć z US dziękuję za odpowiedź...pokaż całą treść
Siostra dostała zachowek w kwocie 36 tyś czy musi się rozliczyć z US dziękuję za odpowiedź zwiń
Autor: Anna (27-03-2017 08:33:40)
Temat: Darowizna nieruchomości
Otrzymałam nieruchomość od rodziców. Przekazanie zostało potwierdzone przez akt notarialny. Czy powinnam ujmować to w zeznaniu PIT?
Autor: kasia (26-01-2017 07:13:06)
Temat: darowizna poeniadze
Witam. Mam pytanie. Otrzymuje pieniadze w kwocie 5000zl. Czy powinnam zaplacic podatek od tej sumy?...pokaż całą treść
Witam. Mam pytanie. Otrzymuje pieniadze w kwocie 5000zl. Czy powinnam zaplacic podatek od tej sumy? zwiń
Autor: oktawiusz (30-10-2016 14:35:44)
Temat: darowizna dla syna a fatca
Chciał bym dać synowi w darowiżnie trocha pieniędzy.Problem w tym,że jest obywatelem USA a ja obawiam się,że w USA bądzie musiał zapłacić podatek.O ile tak to wjakiej...pokaż całą treść
Chciał bym dać synowi w darowiżnie trocha pieniędzy.Problem w tym,że jest obywatelem USA a ja obawiam się,że w USA bądzie musiał zapłacić podatek.O ile tak to wjakiej wysokości. Będe wdzięczny za informację. Pozdrawiamzwiń
Autor: Krzysztof (27-05-2016 19:56:12)
Temat: Darowizna
Mojej żony siostra nabyła darowiznę całego majątku teściów i obecni Teścia i złym stanie zdrowia teściowej , karze zabrać po śmierci teściową do siebie . Nadmienia ,że...pokaż całą treść
Mojej żony siostra nabyła darowiznę całego majątku teściów i obecni Teścia i złym stanie zdrowia teściowej , karze zabrać po śmierci teściową do siebie . Nadmienia ,że moja żona ma jeszcze brata , czyli jest 3 spadkobierców.Obecnie nie chętnie zajmuje się Teściową a żona jedzi co tydzień na kilka dni, co ona ma jej za złe. Czy coś można w tej sprawie zrobić???zwiń
Autor: Smithe971 (23-04-2016 09:15:41)
Temat: John
Good writeup, I am normal visitor of ones blog, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a lengthy time. eddkbckbddfbcfbc
Autor: zygant (10-05-2015 13:42:47)
Temat: darowizna
Syn darowal mi pewna kwote, darowizne przyjalem a nastepnie pieniedzmi z tej darowizny zaplacilem za nieuchomosc, ooktorej wlascicielem bedzie syn czy bedzie placil podatek czy bedzie to...pokaż całą treść
Syn darowal mi pewna kwote, darowizne przyjalem a nastepnie pieniedzmi z tej darowizny zaplacilem za nieuchomosc, ooktorej wlascicielem bedzie syn czy bedzie placil podatek czy bedzie to traktowane jako darowizna bez podatkuzwiń
Autor: zygant (10-05-2015 12:13:32)
Temat: darowizna
Syn darowal mi pewna kwote, darowizne przyjalem a nastepnie pieniedzmi z tej darowizny zaplacilem za nieuchomosc, ktorej wlascicielem bedzie syn
Autor: zygant (10-05-2015 12:12:12)
Temat: darowizna
Syn darowal mi pewna kwote, darowizne przyjalem a nastepnie pieniedzmi z tej darowizny zaplacilem za nieuchomosc, ktorej wlascicielem bedzie syn
Autor: edyta (11-03-2015 22:30:27)
Temat: darowizna pienięzna dla nieletniego wpływa na konto rodzica
kilka lat temu otrzymała darowiznę, kilkadziesiąt tysięcy zł. Darowizna wpłyneła na konto mamy - byłam wtedy nieletnia, wtedy sprawy z urzędem zostały załatwione- opłacono podatek (darowizna była...pokaż całą treść
kilka lat temu otrzymała darowiznę, kilkadziesiąt tysięcy zł. Darowizna wpłyneła na konto mamy - byłam wtedy nieletnia, wtedy sprawy z urzędem zostały załatwione- opłacono podatek (darowizna była od dalszej rodziny), obecnie mam 22 lata - mama chce prezkazać na moje konto wspomniane pieniądze - czy musze to zgłaszac do US?zwiń
Autor: Tomek (07-03-2015 16:31:23)
Temat: Darowizna
Witam brat dostał od rodziców darowiznę budynki i 41ar po kilku latach oddał darowiznę drugiemu bratu czy teraz rodzice mogą to zabrać bratu
Autor: janka (05-03-2015 18:03:16)
Temat: brat daroje mieszkanie siostrze
brat chce podarowac mieszkanie siostrze...pokaż całą treść
brat chce podarowac mieszkanie siostrze zwiń
Autor: eliza (25-02-2015 14:00:38)
Temat: darowizna
czy mogę odliczyć(PIT-37) kwotę 3600 zł, którą podarowałam wnuczce na opłatę studiów?
Autor: eliza (25-02-2015 13:58:05)
Temat: darowizna
czy mogę odliczyć(PIT-37) kwotę 3600 zł, którą podarowałam wnuczce na opłatę studiów?
Autor: Ania (20-02-2015 11:55:44)
Temat: darowizna
Moi mąż oraz jego mama i dwaj bracia sądownie zostali współwłaścicielami gospodarstwa 0.6ha części jakie przydzielił sąd to po 1/4 każdemu.mam pytanie w jaki sposób można wyodrębnić...pokaż całą treść
Moi mąż oraz jego mama i dwaj bracia sądownie zostali współwłaścicielami gospodarstwa 0.6ha części jakie przydzielił sąd to po 1/4 każdemu.mam pytanie w jaki sposób można wyodrębnić swoją działke aby móc być prawnym właścicielem działki i by móc samodzielnie decydować o jej zagospodarowaniu prosze o odpowiedz na odres anna_gabrys@interia.plzwiń
Autor: Joanna (02-02-2015 14:39:34)
Temat: Darowizna
Witam mam pytanie!Mój ojciec wraz ze swoja siostra odzidzyczyli mieszkanieni terazvchca oddać mi je w darowiźnie,czy jest to możliwe? Proszę o odpowiedz Dodaj tylko tyle ze babcia zmarła...pokaż całą treść
Witam mam pytanie!Mój ojciec wraz ze swoja siostra odzidzyczyli mieszkanieni terazvchca oddać mi je w darowiźnie,czy jest to możliwe? Proszę o odpowiedz Dodaj tylko tyle ze babcia zmarła w grudniu Proszę o odpowiedz na szczupak17domel@wp.plzwiń
Autor: Joanna (02-02-2015 14:37:53)
Temat: Darowizna
Witam mam pytanie!Mój ojciec wraz ze swoja siostra odzidzyczyli mieszkanieni terazvchca oddać mi je w darowiźnie,czy jest to możliwe? Proszę o odpowiedz Dodaj tylko tyle ze babcia zmarła...pokaż całą treść
Witam mam pytanie!Mój ojciec wraz ze swoja siostra odzidzyczyli mieszkanieni terazvchca oddać mi je w darowiźnie,czy jest to możliwe? Proszę o odpowiedz Dodaj tylko tyle ze babcia zmarła w grudniuzwiń
Autor: ania (19-01-2015 05:34:35)
Temat: darowizna
Ja i moj maz 15 lat temu otrzymalismy. Dzialke. Obecnie nie zyjemy razem czy rodzice moi moga odebrac mu te darowizne nie mamy rozwodu
Autor: Konrad (16-01-2015 10:07:30)
Temat: Darowizna od rodziców
Moi rodzice chcą w formie darowizny podzielić swój majatek.I tak ; Bratu chcą darować mieszkanie własnośćiowe w którym obecnie mieszkają oraz garaz warte ok.150 tyś zł...pokaż całą treść
Moi rodzice chcą w formie darowizny podzielić swój majatek.I tak ; Bratu chcą darować mieszkanie własnośćiowe w którym obecnie mieszkają oraz garaz warte ok.150 tyś zł a mi dom piętrowy na wsi (własnosć) o wartości ok.300 tyś zł , natomiast jednemu z wnuków samochód osobowy o wartości ok1000 zł.Co do podziału majątku panuje w rodzinie pełna zgoda. Jakie poniosę koszty u notariusza i jakiego podatku należy spodziewać się od fiskusa ?Prosze o odpowiedź na kondi62@onet.plzwiń
Autor: Ania (15-01-2015 07:45:04)
Temat: Darowizna a zachówek
Witam, mam pytanie 15lat temu Dziadek przekazał rodzicom dom jako darowizne. Zeszłym roku Dziadek zmarł i nie zostawił po sobie testamentu. Czy brat mojej mamy może domagać...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie 15lat temu Dziadek przekazał rodzicom dom jako darowizne. Zeszłym roku Dziadek zmarł i nie zostawił po sobie testamentu. Czy brat mojej mamy może domagać sie zachówka. zwiń
Autor: ewa (14-01-2015 15:37:25)
Temat: darowizna pieniadze
witam! tesciowa che przrkazac pewna kwote na zakup mieszkania czy musimy z mezem zapłacic podatek?
Autor: Małgorzata (06-01-2015 10:54:14)
Temat: darowizna udziału w kamienicy czynszowej
Czy mój brat, któremu chcę przekazać w darowiźnie udział w kamienicy czynszowej, będzie musiał zapłacić podatek od tej darowizny i w jakiej wysokości (procent) ?
Autor: Władek (27-08-2014 23:25:41)
Temat: darowizna samochodu
Pytanie-chcę synowi podarowac samochód od jakiej wartości pojazdu syn będzie musiał zapłacic podatek.a od jakiej jest zwolniony.podpisując umowę darowizny pojazdu www.wladyslaw0901@wp.pl...pokaż całą treść
Pytanie-chcę synowi podarowac samochód od jakiej wartości pojazdu syn będzie musiał zapłacic podatek.a od jakiej jest zwolniony.podpisując umowę darowizny pojazdu www.wladyslaw0901@wp.pl zwiń
Autor: kasia (18-03-2014 21:41:00)
Temat: darowizna samochodu
Witam mam pytanie czy jezeli ojciec che mi przekazac samochód podpisujac umowe darowizny pojazdu to czy bede musiala zaplacic za to podatek?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz