Zwrot VAT za materiały budowlane - wyższe limity w I kwartale 2014 roku

Iwona Maczalska 27.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Od stycznia 2014 roku możemy spodziewać się wzrostu limitów zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Wszystko za sprawą komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w którym ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r. wyniosła 3975 zł.
 

Zwrot VAT ulga budowlana - zasady obowiązujące do końca 2013 roku

21 listopada 2013 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r. wyniosła 3975 zł. Oznacza to, że od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe - wyższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w I kwartale 2014 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.
 

Zwrot VAT ulga budowlana - prawa nabyte 2014-2018

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku limity zwrotu wyniosą:

Wniosek złożony w I kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.975 zł = 278.250 zł * 12,195 % = 33.932,59 zł 30m2 * 3.975 zł =119.250 zł* 12,195 % = 14.542,54 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2014 na FV:
22% VAT 3.975 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 3.975 zł 65,22 %33.933 zł14.543 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.975 zł = 278.250 zł * 9,959 % = 27.710,92 zł 30m2 * 3.975 zł = 119.250 zł * 9,959 % = 11.876,11 zł
22% VAT 3.975 zł55,23 %27.711 zł11.876 zł
23% VAT 3.975 zł55,23 %27.711 zł11.876 zł

Limity wzrosły w porównaniu z kwotami z IV kwartału 2013.
 

Iwona Maczalska
PIT.pl

Uwaga ! Zwrot VAT za materiały budowlane - zmiany w 2014 roku

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT.

Podatnicy, którym od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, korzystać mogą z niego w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.