Zwrot nadpłaty zdrowotnej. Pokrycie przyszłych należności ZUS, rozliczenie na koncie płatnika

Iwona Maczalska

ZUS zwraca podatnikom nadpłaconą przez nich składkę zdrowotną. Czy można przekazać nadpłacone środki na poczet przyszłych należności w ZUS? Kiedy nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika?

Płatnicy, którym w rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczanie zdrowotne wyszła nadpłata, mogli do 1 czerwca wnioskować o jej zwrot. Czy jest jednak szansa, by przekazać nadpłacone środki na poczet przyszłych należności w ZUS? Kiedy nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika?

Rozliczenie zdrowotnej na koncie płatnika składek

Źródło: shutterstock

Nadpłata zdrowotnej na poczet przyszłych należności. Co na to ZUS?

Płatnicy nadal pytają, czy posiadając nadpłatę w składce zdrowotnej mogą przekazać ją na poczet przyszłych należności w ZUS.

Jak tłumaczy ZUS ,, Płatnik po przekazaniu deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc ma obowiązek opłacania składek, które z niej wynikają. Ustawodawca nie przewidział możliwości równoczesnego rozliczenia nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w poczet należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej np. za kwiecień. Nadpłata taka może zostać zwrócona”.

 

Płatnik nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca. Co dalej?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, płatnik miał możliwość wnioskowania o zwrot nadpłaconych środków w ZUS do dnia 1 czerwca. Powinien zrobić to wówczas na druku RZS-R. 

 

Co robić, jeśli z różnych przyczyn tego nie zrobi? Zdaniem ZUS ,, Jeśli płatnik:

  • nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty w określonym terminie, tj. do 1 czerwca 2023 r. i
  • nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń,

ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r. - o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych. W przypadku potwierdzenia rozbieżności, w pierwszej kolejności ZUS przeprowadzi postępowanie w tej sprawie i dopiero po jego zakończeniu rozliczy nadpłatę na składki, z uwzględnieniem daty, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia. Wynika to z art. 81 ust. 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.)”.

 

Zwrot składki zdrowotnej będzie rozliczony na koncie płatnika

Płatnicy pytają dlaczego kwota zwrotu będzie podlegała rozliczeniu na koncie płatnika składek aż do końca 2023 roku. Skąd wziął sie ten termin?

Jak tłumaczy ZUS wspomniany termin na rozliczenie składek na koncie płatnika wynika z art. 81 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135). W myśl artykułu, w przypadku, gdy płatnik:

  1. nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca 2023 oraz
  2. nie posiada zaległości z tytułu lub nienależnie pobranych świadczeń,

ZUS dokona rozliczenia nadpłaty składki zdrowotnej na koncie płatnika składek do końca 2023 roku.

Składka zdrowotnaZUSHOT