Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 lutego do 28 lutego 2022 roku rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Jaki zwrot przysługuje w 2022 r.? Wyjaśniamy.

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2022 r.

Rolnicy w 2021 r. mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego w wysokości 1,00 zł za lit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. .  Wnioski o zwrot  podatku akcyzowego  w I półroczu  2021 roku  wraz z fakturami  VAT (kopiami) stanowiącymi  dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r.  do 31 stycznia 2022r.  przyjmowane są od 1 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r. w urzędach gmin i miast. Stawka zwrotu będzie taka sama jak w 2022 r. Jednak od 1 stycznia 2022 r. zwiększeniu uległy limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym. Limit został zwiększony do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Akcyza za paliwo do produkcji rolnej w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Kiedy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej w 2022 r.?

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

  •     w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  •     w terminie od 2 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze:

  1.     1-30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2.     1-30 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć również faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Druki dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Podatki 2022Inne podatki