Nowe zwolnienia z ZUS będą zależeć od kodu PKD

Ewelina Czechowicz

W związku z trwającą epidemią koronowirusa rządzący zdecydowali, że część przedsiębiorców będzie mogła ponownie starać się o zwolnienie ze składek z ZUS. Od kiedy i na jakich zasadach będzie można składać wnioski? Jakich formalności trzeba dopełnić i czy zapłacone już składki zostaną zwrócone - piszemy poniżej.

Dla kogo nowe zwolnienia ze składek ZUS?

Do 30 czerwca 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy mogli wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec, kwiecień, maj. Rządzący przygotowują zmianę przepisów, na postawie których niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia za czerwiec, lipiec i sierpień.

Zwolnienie ze składek ZUS powraca. Dla kogo i na jakich zasadach?
Źródło: shutterstock.com

Nowe zwolnienia z ZUS będą zależeć od kodu PKD. Tylko nieliczni przedsiębiorcy skorzystają ponownie z ulgi. Uprawnieni będą ci których, kod PKD to:

 • 49.39.Z (transport lądowy)
 • 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)
 • 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń)
 • 79.11.A (agenci turystyczni)
 • 79.90.A (piloci i przewodnicy)
 • 82.30.Z (organizacja wystaw, targów i kongresów)
 • 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać ze zwolnienia

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że nie tylko kod PKD jest istotny. Aby móc skorzystać z uprawnienia, jakim jest zwolnienie ze składek z ZUS, będą musieli wykazać, że przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był niższy o co najmniej 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 r.

Do kiedy złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia przedsiębiorca będzie musiał złożyć w terminie do 30 listopada 2020 r.

Do składanego wniosku będą potrzebne dwa oświadczenia:

 • oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności
 • oświadczenie potwierdzające spadek przychodu.

W jaki sposób będzie można złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS.

Co w sytuacji, kiedy składki za okres od czerwca do sierpnia zostały opłacone?  

Zwrot składek należnie opłaconych oraz zaliczonych z urzędu składek nienależnie opłaconych następować będzie na zasadach w trybie art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zatem przedsiębiorcy, którzy opłacili już terminowo składki za czerwiec, lipiec i sierpień odzyskają wpłacone do ZUS pieniądze.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkowe formy pomocy?

Jak podaje portal mambiznes.pl obok zwolnienia z opłacania składek ZUS, Ministerstwo Rozwoju chce umożliwić firmom, których przychody spadły o 80 proc. możliwość wnioskowania o dodatkowe świadczenie postojowe.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceZUSNiski ZUSPKWiUHOT