Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 roku

30.09.2016 10:00 (aktualizacja: )

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 roku bez zmian

Wczoraj, czyli 29 września 2016 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 roku bez zmian

Źródło: YAY foto

Co roku minister finansów określa w takim rozporządzeniuzwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia.  

>>> Utrata zwolnienia z kas fiskalnych - kiedy instalować kasę <<<

Obecny zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215), zwanym dalej „rozporządzeniem 2015-2016”. Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2017 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie.

Zwolnienia z kas takie same jak w latach 2015-2016 

Projekt rozporządzenia uwzględnia plany dotyczące kwestii modernizacji istniejącego sytemu kas rejestrujących w związku z koniecznością uszczelniania systemu VAT i walki z szarą strefą w kontekście postępu technologicznego. Mając na uwadze to, że modernizacja kas jest złożonym przedsięwzięciem proponuje się, aby projekt rozporządzenia zasadniczo powielał dotychczasowe przepisy. Nie ma bowiem uzasadnienia dla rozszerzenia grupy podmiotów, która ma stosować kasy rejestrujące (w obecnej technologii), jeżeli są planowane prace mające na celu modernizację całego systemu. 

>>> Przedsiębiorcy sporo zapłacą za nowe kasy rejestrujące <<<

Z tego zapisu można wnioskować, że po wprowadzeniu obowiązku instalacji nowoczesnych kas fiskalnych, które będą przystosowane do elektronicznych paragonów i wysyłania raportów online, zwolnienia z kas zostaną ograniczone i więcej grup podatników będzie zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej.

Nowe zwolnienia z kas fiskalnych będą obowiązywały w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

/ks

Kasy fiskalne