Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS ZSWA za 2022 rok. Instrukcja prawidłowego wypełniania formularza

Iwona Maczalska

31 marca mija termin na złożenie deklaracji ZUS ZSWA, która jest zgłoszeniem lub korektą danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZSWA za 2022 rok?

W myśl ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656) niektórzy płatnicy składek zobowiązani są do prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Ustawa ta nakłada również obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za niektórych pracowników. Jej przepisy wskazują bowiem, że składki na FEP opłaca się wyłącznie za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aktualnie obowiązująca stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Należy zaznaczyć, że składka FEP finansowana jest w całości przez płatnika składek.

ZUS ZSWA

Źródło: twitter.com/zus_pl

ZUS ZSWA za 2022 rok

Płatnik składek deklarację ZUS ZSWA za 2022 rok zobowiązany jest przekazać najpóźniej 31 marca bieżącego roku. Są jednak pewne wyjątki:

  • w przypadku wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej płatnik składek zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli jednak pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed zgłoszeniem danych przez płatnika składek za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.
  • w przypadku upadłości lub likwidacji zgłoszenie ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS nie później niż w dniu dokumentu wyrejestrowania płatnika składek. Jeżeli jednak upadłość bądź likwidacja nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak prawidłowo wypełnić ZUS ZSWA za 2022 rok

Formularz ZUS ZSWA jest formalnym drukiem udostępnionym przez ZUS. Jest on podzielony na 8 bloków, z których płatnik wypełnia tylko 7. Ostatni, ósmy blok, jest przeznaczony na adnotacje ZUS. Prawidłowe wypełnienie ZUS ZSWA może być problematyczne, dlatego przed przystąpieniem do jego uzupełniania warto zapoznać się z instrukcją przygotowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instrukcja dostępna jest poniżej:

https://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZSWA.pdf/3a3e4884-ee3d-4343-96cb-a62c78848fb4

Jak krok po kroku wypełnić ZUS ZSWA?

Źródło: ZUS.pl

ZUSChoroba, wypadek