ZUS: Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów. Na czym polega?

» Polski Ład. Będzie dodatkowa ulga dla niektórych emerytów

» Nowy Polski Ład - emerytury bez podatku

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:

  • osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • pozostają w zatrudnieniu,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Polski Ład- ulga dla pracujących emerytów

Źródło: shutterstock

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105).

Źródło: ZUS.pl

EmeryturyPolski ŁadPodatki 2022