ZUS za kwiecień. Uwaga na nową kwotę przelewu na indywidualny rachunek składkowy

Iwona Maczalska

Do 10 maja przedsiębiorcy mają czas na opłacenie składek ZUS za kwiecień. Zanim wykonamy przelew należy jednak zwrócić uwagę, czy kwota przelewu jest prawidłowa. Od 1 kwietnia obowiązuje bowiem nowa wysokość składki wypadkowej, która wpłynie na kwotę przelewu, jaki należy zrealizować na indywidualny rachunek składkowy ZUS.

Tylko do 10 maja przedsiębiorcy mogą dokonywać przelewów na przypisane do nich indywidualne rachunki składkowe. Dokonując jednak przelewu za kwiecień warto jednak zastanowić się nad samą kwotą przelewu. Będzie ona bowiem inna niż w miesiącach poprzednich.

 

<< Co wpisać w tytule przelewu do ZUS w 2018 roku? >>

 

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS za siebie oraz za inne osoby ubezpieczone muszą mieć na uwadze, że od 1 kwietnia zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wpłynie to m.in. na kwotę przelewu, jaką będzie trzeba wykonać do ZUS w maju (za kwiecień) na indywidualny rachunek bankowy.

Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2018 poz.502), które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 marca. W drodze rozporządzenia zmianie uległa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jej wysokość od 1 kwietnia 2018 roku wynosi 1,67%, a nie jak do końca marca 1,80%.

 

Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

 

Składka wypadkowa dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

47,98 zł

44,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Składka wypadkowa dla nowych firm od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

11,34 zł

10,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Na jaką kwotę należy zrealizować przelew do ZUS za kwiecień 2018 roku?

Jak będą kształtować się poszczególne stawki składek ZUS od 1 kwietnia? Zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi, w przelewie za kwiecień 2018 roku przedsiębiorcy zapłacą do ZUS:

 • 520,36 zł składki emerytalnej,
 • 213,26 zł składki rentowej,
 • 65,31 zł składki chorobowej,
 • 65,31 zł na Fundusz Pracy,
 • 44,52 zł składki wypadkowej,
 • 319,94 zł składki zdrowotnej.

 

Oznacza to, że przedsiębiorcy w przelewie za kwiecień zapłacą:

1163,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1228,70 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

 

Mniejsze stawki składek zapłacą młodzi przedsiębiorcy korzystający z tzw. małego ZUSu. W przelewie za kwiecień 2018 roku zapłacą do ZUS:

 • 122,98 zł składki emerytalnej,
 • 50,40 zł składki rentowej,
 • 15,44 zł składki chorobowej,
 • 15,44 zł na Fundusz Pracy,
 • 10,52 zł składki wypadkowej,
 • 319,94 zł składki zdrowotnej.

<< Ulga na start obowiązująca od 30 kwietnia >>

 

Oznacza to, że młodzi przedsiębiorcy w przelewie za kwiecień zapłacą:

519,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

503,84 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

 

Iwona Maczalska, PIT.pl