Pobierz e-pity 2020

ZUS przyśle PIT do domu

23.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Jeśli nie miałeś żadnych dochodów poza rentą lub emeryturą nie musisz się martwić o roczne rozliczenie swoich podatków - ZUS zrobi to za Ciebie. PIT-40A to informacja dla Ciebie a jednocześnie deklaracja, która została wysłana do twojego urzędu skarbowego.

ZUS przyśle PIT do domu

Źródło: FORUM

Spać spokojnie mogą te osoby, które przez cały rok kalendarzowy pobierały świadczenia z ZUS i w tym czasie nie miały innych dochodów. Ci, którzy sobie dorabiali – pomimo tego, że dostali z ZUS PIT40 – sami muszą rozliczyć się w urzędzie skarbowym. Do osób, które dostawały z ZUS pieniądze przez niecały rok kalendarzowy zostanie wysłany PIT 11A, który jest tylko informacją o osiągniętych dochodach a nie ich rozliczeniem.

- Takie osoby muszą samodzielnie rozliczyć się z podatku rocznego – przypomina Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – ZUS, jak co roku przyśle PIT-y najpóźniej do końca lutego – dodaje Kowalska

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom nie później niż do końca lutego 2017r. rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016r. z tytułu wypłaty:

  • świadczeń emerytalno-rentowych - na formularzu PIT 40A/11A,
  • zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego - na formularzu PIT-11A,
  • należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy - naformularzu PIT-11,
  • bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń - na formularzu PIT-8C.

Wzory deklaracji w porównaniu do roku poprzedniego nie zmieniły się. W przypadku, gdy ktoś nie otrzymał PIT-u z ZUS, Zakład ma obowiązek wydać go na indywidualny wniosek świadczeniobiorcy. Wniosek każdy może złożyć w najbliższej placówce pisemnie lub ustnie do protokołu.

Źródło: ZUS