Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS przeliczy obniżone przez tarczę zasiłki, ale potrzebny jest wniosek

Ewelina Czechowicz

W trakcie pandemii Covid-19 wielu pracowników pobierało zasiłki na opiekę nad dziećmi lub zasiłki chorobowe. W sytuacji kiedy pracodawca, który korzystał z tarczy antykryzysowej i zmniejszał wymiar etatu, automatycznie zmniejszeniu ulegały pobierane przez pracowników wynagrodzenia, co przełożyło się także na wysokość wypłacanych zasiłków: opiekuńczych, chorobowych i macierzyńskich. Teraz wiele osób może odzyskać utracone świadczenia.

Ci z pracowników, którzy otrzymali w okresie od marca do października obniżone zasiłki z uwagi na to, że zostały obliczone na podstawie obniżonej podstawy wynagrodzenia w związku z COVID-19, mogą wystąpić na podstawie ustawy, która weszła w życie 9 października 2020 r. o ich ponowne przeliczenie.

ZUS przeliczy obniżone przez tarczę zasiłki, ale potrzebny jest wniosek
Źródło: shutterstock.com

Aby otrzymać wyrównanie zasiłku, trzeba złożyć wniosek w ZUS albo u swego pracodawcy.

Zmiana przepisów

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) umożliwia wyrównanie obniżonych przez Covid-19 zasiłków. W sytuacji kiedy pracownik wystąpi o wyrównanie świadczenia otrzyma je w wysokości sprzed zmniejszenia etatu.

Kogo dotyczy zmiana?

Z nowych przepisów mogą skorzystać pracownicy, których pracodawcy na podstawie tarczy antykryzysowej obniżyli wymiar czasu pracy lub wprowadzili mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku. Przeliczenie jest możliwe, jeśli między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo gdy ta przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Pracownicy mogą wystąpić o wyrównanie zasiłku opiekuńczego, chorobowego lub macierzyńskiego.

Które zasiłki ulegną przeliczeniu?

ZUS albo pracodawca przelicza podstawę wymiaru zasiłków już wypłaconych za okres:

  • po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu (art. 15g lub art. 15zf ustawy o COVID-19),
  • po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb ustawy o COVID-19),
  • po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy o COVID-19).

Wniosek o wyrównanie świadczenia

Podstawą do otrzymania wyrównania jest wniosek. Wniosek powinien złożyć do:

  • pracodawcy – jeśli jest on uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom,
  • ZUS – jeśli zasiłek wypłacał ZUS, w sytuacji kiedy pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom.

Nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jeżeli wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS, to wniosek można przesłać przez PUE ZUS.

ZUSKoronawirus w PolsceMacierzyństwo