ZUS: Postojowe w pigułce. Kto może jeszcze z niego skorzystać i na jakich zasadach?

Redakcja PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, nadal mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego z ZUS. Świadczenie to przyznawane jest na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej. Sprawdź, co musisz zrobić, aby je uzyskać.

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 9 odsłon. Aby w prosty sposób sprawdzić, jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać, w Zakład jednym miejscu zebrał informacje o wsparciu, które można aktualnie uzyskać.

Jakie wsparcie z ZUS?

Źródło: shutterstock

W tabeli ZUS prezentuje z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, jak również część świadczeń postojowych stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę można otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskujący nie był w trudnej sytuacji, co wynika z regulacji UE.

Komisja Europejska decyzją z 16 marca 2021 r. zwiększyła limit pomocy publicznej dotyczący pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. W zakresie pomocy udzielanej przez ZUS limit podniesiono z 800 000 euro na 1 800 000 euro na jedno przedsiębiorstwo.

Zwiększony limit pomocy publicznej jest uwzględniany przy wnioskach o zwolnienie z opłacania składek lub wypłatę świadczenia postojowego rozpatrywanych od 16 marca 2021 r.

Świadczenie postojowe

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - świadczenie postojowe" (plik pdf 5,4 MB)

Rodzaj pomocy i warunkiKogo dotyczyTermin składania wnioskówWniosekIle razy można złożyć wniosekKwota pomocy

świadczenie postojowe (zwykłe) - działalność gospodarcza

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorcównajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-D1 raz1300 zł
lub 2080 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) działalność gospodarcza - kontynuacja

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorcównajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DK2 razy1300 zł
lub 2080 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

świadczenie postojowe (zwykłe) - umowy cywilnoprawne

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-C
(gdy wniosek składa zleceniodawca) RSP-CZ
(gdy wniosek składa zleceniobiorca)
1 raz2080 zł lub w wysokości sumy wynagrodzeń z umów (jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) umowy cywilnoprawne - kontynuacja

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-CK2 razytaka sama wysokość jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek i przewodnik turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DB1 raz2080 zł

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: agent turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DB1 raz2080 zł

świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz - kontynuacja)

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DK2 razy2080 zł

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD1 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) - kontynuacja

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców,
o określonym PKD
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD2 razy2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD61 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-CD61 raz2 080 zł - jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł - to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów

świadczenie postojowe jednokrotne

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną o określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD71 raz2 080 zł
albo 1 300 zł

świadczenie postojowe dwukrotne

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD72 razy2 080 zł
albo 1 300 zł

świadczenie postojowe czterokrotne

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD74 razy2 080 zł
albo 1 300 zł
świadczenie postojowe pięciokrotneosoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD75 razy

2 080 zł
albo 1 300 zł

Źródło: ZUS.pl

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZUS