ZUS: Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Redakcja PIT.pl

Student może korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, np. wizyt u lekarza rodzinnego, jeśli zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. Gdy student podejmie pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca.

Rodzina

Student, który nie ukończył 26 lat, może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Może go zgłosić do tego ubezpieczenia rodzic albo inna osoba uprawniona, np. jego małżonek. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie wiąże się z obowiązkiem opłacania wyższej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi), może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, nawet gdy ukończy 26 lat.

Źródło: shutterstock

Uczelnia

Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego (bo np. nie pracują i nie są ubezpieczeni), to zrobi to uczelnia. Student musi ją o tym poinformować - złożyć wniosek.

Pracodawca, własna firma

Jeśli student podpisze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą, to będzie miał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji będzie ubezpieczony jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą (rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego). Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca, a jeśli rozpocznie prowadzenie działalności musi sam

zgłosić się do tego ubezpieczenia.

Zleceniodawca

Od umowy zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26 lat, nie opłaca się składek. Status studenta, który pozwala na zwolnienie z płacenia składek przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia, w którym:

  • uczelnia skreśli go z listy studentów, bo np. zrezygnuje ze studiów,
  • złoży egzamin dyplomowy,
  • złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin – jeśli studiuje na kierunku lekarskim,
  • lekarsko-dentystycznym lub weterynarii,
  • zaliczy ostatnią przewidzianą w planach studiów praktykę – jeśli studiuje farmację.

Gdy student korzysta ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go rodzina albo uczelnia.

Zleceniobiorca, który skończy studia lub chwilowo nie ma statusu studenta (np. skończył studia licencjackie i dopiero od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie), musi poinformować o tym swojego zleceniodawcę. Zleceniodawca będzie go musiał zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia nie korzysta student, który podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą albo z innym podmiotem niż własny pracodawca ale wykonuje ją na jego rzecz. W takich sytuacjach studenta zgłasza do ubezpieczenia

zdrowotnego pracodawca.

Zmiana tytułu do ubezpieczeń

Gdy student, którego rodzic albo uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego rozpocznie pracę na podstawie umowy o pracę, to rodzic albo uczelnia muszą go wyrejestrować z tego ubezpieczenia. Do ubezpieczeń (w tym do ubezpieczenia zdrowotnego) zgłosi go

pracodawca. Gdy student zakończy pracę, znów może być ubezpieczony przez rodzinę albo uczelnię, ale nie stanie się to automatycznie. Rodzic albo uczelnia muszą go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne!

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

Źródło: ZUS.pl

Składka zdrowotnaZUS