Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

ZUS IWA: do 31 stycznia wyślij informację o wypadkach

Płatnicy składek ZUS, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników, mają obowiązek przekazać informację ZUS IWA z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Termin mija 31 stycznia.

Obowiązek przesyłania informacji nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • Byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2019 r.,
  • Zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2018 r., co najmniej 10 ubezpieczonych
  • Byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2018 r.

Liczba ubezpieczonych w przedsiębiorstwie to iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy w roku kalendarzowym, za który jest składana informacja i liczby miesięcy tego roku. W związku z tym, że istnieje wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych, co do zasady przyjmuje się liczbę 12 miesięcy.

– W zależności od tego, co dostaniemy od przedsiębiorcy, oceniamy stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w firmie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, to może mieć to wpływ na podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe – wyjaśnia Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Każdy przedsiębiorca musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia a także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Jak IWA dostarczyć do ZUS?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie jak inne dokumenty ubezpieczeniowe. Tak więc jeśli przedsiębiorca składa zwyczajowo dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie.

BezpłatneSMSOpis deklaracji
ZUS IWAaktywny skoroszyt excellInformacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Jeśli natomiast przekazuje dokumenty w formie papierowej, również IWA powinna być złożona w formie papierowej. Jeśli płatnik składek jest zobowiązany do przekazania ZUS IWA w formie papierowej, należy dostarczyć informacje do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

ZUS pomaga przedsiębiorcom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował poradnik "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" dostępny do pobrania w formacie PDF.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce ZUS.

informacja prasowa

ZUS