Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS będzie zwolniony z wysyłki PIT-40A/11A za 2020 rok

Iwona Maczalska

W 2021 roku ZUS wyśle do podatników mniej informacji PIT-40A/11A za 2020 rok. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o PIT i CIT z 5 czerwca. Sprawdź, kiedy nie dostaniesz PIT od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Od 1 lipca, w drodze ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), zmianie uległy zasady sporządzania przez organy rentowe rocznego obliczenia podatku. W myśl zmian organy rentowe zwolnione będą ze sporządzania  rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40A/11A względem podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. Zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku.

Nowy wzór PIT-40A/11A

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca wymusiły konieczność przygotowania nowego wzoru wniosku służącego dokonywaniu rocznego obliczenia podatku (PIT-40A), jak i sporządzania imiennej informacji o wysokości dochodu uzyskanego od organu rentowego w roku podatkowym (PIT-11A). Nowy wzór umieszczono w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe. Ponieważ zmiany wprowadzone ustawą z 5 czerwca mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku, projektodawcy proponują, by nowy wzór wniosku PIT-40A/11A, również miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

ZUSPłatnik PIT