Zostały ostatnie trzy dni na złożenie niektórych deklaracji PIT

Iwona Maczalska 26.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Tylko do 28 lutego jest czas na złożenie formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, PIT-40A i IFT-1/IFT-1R. Za niedotrzymanie terminu grozi kara grzywny.

Wśród formularzy, które należy złożyć do 28 lutego znajdują się:

  1. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11

Obowiązek przekazania PIT-11 ciąży na płatniku. To właśnie płatnik (pracodawca) jest zobowiązany przekazać deklarację zarówno podatnikowi (pracownikowi) jak i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
 

  1. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C

Informację PIT-8C stosuje się m.in. do dochodów giełdowych, a także dochodów pochodzących z innych źródeł tj. alimentów, stypendiów, nagród, czy dotacji. Należy ją przekazać zarówno podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu.
 

  1. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika - PIT-40

Deklarację PIT-40 zobowiązany jest złożyć płatnik za podatnika, w przypadku, gdy do dnia 10 stycznia otrzymał on od podatnika oświadczenia na druku PIT-12. Deklarację PIT-40 należy przekazać do podatnika oraz do urzędu skarbowego.
 

  1. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania - IFT-1/IFT-1R

Osobą zobowiązaną do złożenia deklaracji IFT-1/IFT-1R jest płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami kraju. Płatnik ten zobowiązany jest przekazać deklarację IFT-1/IFT-1R podatnikowi podatku dochodowego oraz urzędowi skarbowemu.
 

  1. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich - PIT-R

Deklarację PIT-R składają płatnicy osobami fizycznymi, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty podatnikowi należności wolnych od podatku oraz osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Iwona Maczalska,
PIT.pl