Zmiany w zasadach tworzenia związków zawodowych - jest podpis Prezydenta

Iwona Maczalska

25 lipca Prezydent Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Nowelizacja daje możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

W czerwcu informowaliśmy o przyjęciu przez Sejm zmian w ustawie o związkach zawodowych. Ustawa ta 25 lipca doczekała się podpisu Prezydenta.

 

<< Związki zawodowe również dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych >>

 

Wprowadza ona tzw. koalicję związkową, czyli możliwość tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, którą będą mieli pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy. Chodzi w szczególności o osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, czy umowa o dzieło), a także osób wykonujących pracę nakładczą, czy również samozatrudnionych.

Przypomnijmy, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych możliwość tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.