Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiany w TAX FREE od 1 sierpnia

Iwona Maczalska 24.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w TAX FREE od 1 sierpnia

Z dniem 1 sierpnia obniżeniu ulegnie minimalna wartość zakupów uprawniających podróżujących spoza krajów UE, do ubiegania się o zwrot podatku VAT w tzw. systemie TAX FREE.

Zmiany w Tax Free od 1 sierpnia
Źródło: YAY foto

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1248). W myśl nowelizowanych przepisów od 1 sierpnia minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawianego przez sprzedawcę, uprawniająca podróżnego do żądania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów będzie wynosiła 200 zł.

<< Warunki dokonywania zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE) >>

Okres obowiązywania Wartość limitu

Od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2016 r.

200 zł (Dz.U. 2004 nr 84 poz. 780
oraz Dz.U. 2011 nr 68 poz. 362)

Od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

300 zł (Dz.U. 2016 poz. 500)

Od 1 sierpnia 2017 r.

200 zł Dz.U. 2017 poz. 1248

TAX FREE przed 1 sierpnia 2017 roku

Obecnie minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, jest o 100 zł wyższa i wynosi 300 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 czerwca 2016 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 500).

<< Dokument uprawniający do występowania o zwrot VAT (TAX FREE) >>

Wspomniana nowa, niższa wartość zakupów będzie miała zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonanych od dnia 1 sierpnia 2017 roku. Przed tym dniem stosować należy kwotę dotychczasową tj. 300 zł.

Iwona Maczalska,VAT.pl