Pobierz e-pity 2019

Zmiany w korygowaniu deklaracji ,,z urzędu”

Iwona Maczalska 18.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Wykrycie nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych nie musi wiązać się z koniecznością odbycia wizyty w urzędzie skarbowym. Jeżeli popełnione błędy są drobne i wymagają wyłącznie kosmetycznych zmian może je skorygować sam urzędnik. Nastąpią jednak w tym zakresie pewne zmiany.

Niejednokrotnie zdarza się, że deklaracja podatkowa złożona w urzędzie skarbowym przez podatnika zawiera błędy. Jeżeli organ stwierdzi, że są one oczywiste i wymagają jedynie drobnych zmian, może samodzielnie dokonać zmian w deklaracji. Uprawnia go do tego art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie, z którym korekta taka jest możliwa, jeżeli zmiana kwoty zobowiązania podatkowego, bądź też kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku nie przekracza 1000 zł.

W przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty lub zwrotu przekracza 1000 zł organ podatkowy zobowiązany jest zwrócić się do podatnika z prośbą o skorygowanie deklaracji oraz przedstawienie dokumentów wyjaśniających zaistniałą sytuację.

Korekta deklaracji podatkowej z urzędu
Źródło: ThinkStock

 

Zmiany w dokonywaniu korekty deklaracji ,,z urzędu”

Aktualny limit 1000 zł zostanie zwiększony do 5000 zł – tak wynika z najnowszego projektu zmian ustawy – Ordynacji podatkowej. Zdaniem projektodawców aktualnie obowiązujący limit jest zbyt niski dlatego proponują podwyższenie kwoty korekty do 5000 zł. Proponowana podwyżka limitu kwoty korekty deklaracji ,,z urzędu” obejmie również kwotę nadwyżki podatku do przeniesienia w podatku od towarów i usług.

 

Korekta deklaracji ,,z urzędu” również elektronicznie

W obecnie obowiązującym stanie prawnym korekta deklaracji w ramach czynności sprawdzających możliwa jest wyłącznie w przypadku deklaracji złożonych w formie tradycyjnej – dokumentu pisemnego. Projektowane zmiany zakładają umożliwienie doręczenia korekty ,,z urzędu” również w formie elektronicznej – w przypadku, gdy deklaracja została złożona również z tej formie.

Iwona Maczalska
PIT.pl