Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiany w Kodeksie pracy 2018

Iwona Maczalska 01.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-11-02

2 formy zatrudnienia, 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, bezpłatny urlop na żądanie, czy też zakaz dorabiania w trakcie urlopu wypoczynkowego, to najnowsze pomysły zmian w Kodeksie pracy. Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy, który ma być gotowy w marcu 2018 roku.

[AKTUALIZACJA 9.04.2018: Wszystko wskazuje na to, że 18 miesięcy pracy Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie zmian w Kodeksie Pracy może pójść do kosza. Partia Prawo i Sprawiedliwość oraz NSZZ ,,Solidarność” nie popierają bowiem zmian w KP zaproponowanych przez Komisje. Więcej w artykule ,,Zmian w Kodeksie pracy nie będzie?"]

Zmiany w Kodeksie pracy 2018
Zmiany w KP 2018 / YAY foto

Trwają prace zespołu komisji ds. indywidualnego prawa pracy w zakresie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy. W dużej mierze zmiany dotknąć mają urlopów wypoczynkowych. Nie ominą jednak również samych form zatrudnienia, urlopów na żądanie, czy zasad świadczenia pracy z domu.

2 formy zatrudnienia: etatowe i nieetatowe

Okazuje się, że zmian spodziewać się możemy już w zakresie samych form zatrudnienia. Na posiedzeniu komisji ds. prawa pracy padły bowiem pomysły wyodrębnienia w nowelizacji Kodeksu pracy dwóch form zatrudnienia: etatowego i nieetatowego. Przy czym zatrudnienie nieetatowe miałoby dotyczyć pracowników świadczących pracę do 16 godzin w tygodniu, z gwarancją płacy i urlopu. Zmiany nie ominą również samych umów zleceń, które pomimo, że nie będą całkowicie wyeliminowane, to ich stosowanie będzie zawężone wyłącznie do wyjątkowych sytuacji.

<< Kodeks pracy 2018: Pracodawca nie zapłaci za nadgodziny do rąk własnych pracownika >>

Duże zmiany w urlopach wypoczynkowych 2018

Największe zmiany dotkną jednak urlopów wypoczynkowych. Jedną z bardziej kontrowersyjnych propozycji zapowiadanych przez komisję jest umożliwienie pracodawcy jednostronnego wyznaczenia daty urlopu wypoczynkowego, w terminie dwóch miesięcy od dnia poinformowania o tym pracownika. Prawo do samodzielnego wyznaczania terminu urlopu będzie bowiem występowało wyłącznie w przypadku braku porozumienia z pracownikiem co do terminu takiego urlopu. Bez zmian pozostanie jednak minimalny 14-dniowy odpoczynek.

Komisja pracuje również nad przepisami wyrównującymi długość urlopów wypoczynkowych dla wszystkich pracowników. Obecnie urlop ten uzależniony jest od stażu pracy i wynosi od 20 do 26 dni. W myśl zmian urlop wypoczynkowy ma wynosić 26 dni dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy.

Skróceniu ma ulec termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Komisja planuje bowiem powrót do wcześniejszych przepisów Kodeksu pracy mówiących o tym, że zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać najpóźniej do końca marca następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że aktualny termin na wykorzystanie zaległego urlopu to koniec września następnego roku kalendarzowego.

Należy spodziewać się dużych zmian również w zakresie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent po zmianach nie będzie wypłacany w przypadku, gdy dojdzie do porozumienia co do wykorzystania niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego dotychczasowego zatrudniającego pracodawcy z przyszłym pracodawcą. Przerwa pomiędzy zakończeniem zatrudnienia u jednego pracodawcy i rozpoczęciem zatrudnienia u drugiego nie będzie mogła być jednak dłuższa niż miesiąc.

<< Zmiany w Kodeksie pracy 2018 - czy to koniec umów-zleceń? >>

Komisja proponuje również wyeliminowanie możliwości wysyłania na urlop wypoczynkowy pracownika w trakcie okresu wypowiedzenia.

Bezpłatny urlop na żądanie

W nowelizacji Kodeksu pracy znajdą się również nowe przepisy dotyczące urlopów na żądanie. Bez zmian pozostanie sam wymiar urlopu. Każdemu pracownikowi nadal przysługiwać będą 4 dni takiego urlopu. Nie zawsze będzie on jednak uznawany za część urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w porozumieniu z pracodawcą urlop ten nie zostanie uznany za część urlopu wypoczynkowego – będzie on urlopem bezpłatnym.

Praca z domu

W Kodeksie pracy znaleźć mają się również nowe przepisy regulujące odrębnie zasady świadczenia pracy z domu i telepracy. Praca z domu ma być wykonywana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, kiedy pracownik nie może świadczyć pracy bezpośrednio z siedziby firmy np. w przypadku choroby dziecka. Wówczas za zgodą pracodawcy będzie mógł za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej wykonywać swoje obowiązki z domu.

Iwona Maczalska, PIT.pl

1. Zmiany w Kodeksie pracy 2018

2. Zmiany w Kodeksie pracy 2018 - czy to koniec umów-zleceń?

3. Pracodawca nie zapłaci za nadgodziny do rąk własnych pracownika

4. Dwa nowe Kodeksy pracy przegłosowane. Kluczowe zmiany zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

5. Zmian w Kodeksie pracy nie będzie? 18 miesięcy prac Komisji Kodyfikacyjnej do kosza