Zmiany w 500plus przyjęte, wypłatę świadczenia przejmie ZUS

Redakcja PIT.pl

Nowelizacja przepisów dotycząca świadczenia 500 plus stała się faktem. Wypłatę świadczenia przejmie ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają, że ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu w zakresie zmian w 500plus

Sejm odrzucił w czwartek sprzeciw Senatu wobec zmian w programie "Rodzina 500 plus". Za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę głosowało 237 posłów, przeciw było 209, a jeden wstrzymał się od głosu.

W ubiegłym tygodniu Senat opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zdaniem Senatu istnieje obawa, że koszty obsługi zadania przekazanego do ZUS zostały ustalone w sposób nieadekwatny do rozmiaru nałożonych obowiązków. Ponadto senatorowie wyrażali obawę przed wykluczeniem części społeczeństwa z dostępu do świadczenia wychowawczego z uwagi na założenie, że postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie realizowane wyłącznie z wykorzystaniem platform cyfrowych.

ZUS przejmie realizację świadczenia 500plus

Źródło: shutterstock

Obsługę świadczenie z programu Rodzina 500 plus przejmie ZUS 

Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie – jak dotąd – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Koszty obsługi świadczenia "500 plus" w latach 2016–2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły ponad 1,6 mld zł. Resort rodziny szacuje, że dzięki projektowanym zmianom koszty te spadną i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie "Dobry start", czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.

 

Macierzyństwo