Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Złożyłeś wniosek o subwencję z PFR? Sprawdź, jakie dane przekazał ZUS w celu weryfikacji wniosku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika.

» Wniosek o zwolnienie z ZUS utrudnia uzyskanie finansowania z PFR

Jeżeli w odpowiedzi na swój wniosek otrzymałeś informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia przez Ciebie warunków otrzymania subwencji i masz wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, sprawdź według jakich zasad ZUS przekazał dane do PFR. Na tej podstawie możesz samodzielnie sprawdzić, czy dane, które posiada ZUS w oparciu o złożone przez Ciebie do ZUS dokumenty, zgadzają się z informacją, jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku. Możesz też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane przekazał do PFR.

» Umorzenie mikropożyczek bez konieczności składania dodatkowych wniosków

Kolejny wniosek o subwencję złóż dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełniasz warunki do jej uzyskania zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule.

» Tarcza Finansowa PFR: od 18 maja odwołania w sprawie zbyt niskich subwencji

Dane o stanie zatrudnienia

Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według:

 1. imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 2. imiennych raportów rozliczeniowych za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję, np.:
 • dla wniosku o subwencję złożonego 29 kwietnia 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 31 marca 2020 r. według dokumentów za 02/2020,
 • dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020,
 1. imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim, np.:
 • dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. ustalamy stan zatrudnienia według dokumentów za 04/2019,
 • dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2019.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia ZUS przekazuje w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników – według kryteriów:

 1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, za których płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126. Z tej liczby wyłączone są osoby, za które płatnik składek wykazał zerową podstawę wymiaru składek i jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył:
 • imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz
 • imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 za cały okres rozliczeniowy,
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 i jednocześnie nie złożył imiennego raportu rozliczeniowego ZUS RCA.
 1. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126.

Ważne!
Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do 2 miejsc po przecinku. Do liczby etatów nie jest dodawany wymiar czasu pracy osób, za które płatnik składek wykazał zerową podstawę wymiaru składek i jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył:

 • imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz
 • imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 za cały okres rozliczeniowy,

      oraz wymiar czasu pracy osób, za które płatnik składał wyłącznie raport RSA.

 1. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211, 0120

Ważne!
Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad, jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów,

 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 i równocześnie nie złożył raportu rozliczeniowego ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 0110, 0111, 0125, 0126.

Dane o saldzie

Dane o saldzie dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (FUS). ZUS ustala je i przekazuje do PFR w zakresie:

 1. salda według stanu na 31 grudnia 2019 r. i według stanu na dzień zapytania z PFR (banku) odrębnie dla każdej z dat,
 2. wyniku sprawdzenia, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł (parametr określony przez PFR),
 3. jeśli nie ma zadłużenia, przekazujemy informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
 4. jeśli całe zadłużenie albo jego część jest objęte układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, przekazujemy informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą,
 5. jeśli jest zadłużenie, w każdym przypadku przekazujemy informację o tym, czy jest złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ), który jest rozpatrywany przez ZUS.

Jak samodzielnie możesz zweryfikować czy dane, które posiadamy na podstawie złożonych przez Ciebie do nas dokumentów i które przekazaliśmy do PFR, zgadzają się z informacją, jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku

Zweryfikuj u siebie dokumenty rozliczeniowe, które przekazałeś do ZUS, za poszczególne okresy z uwzględnieniem powyższych zasad. Ustal, czy wskazałeś we wniosku o subwencję prawidłowe dane. Jeśli znajdziesz w swoich dokumentach błąd, możesz wysłać do nas korektę. Na każdym etapie możesz też wystąpić z wnioskiem o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR. Jednak w przypadku, gdy uznasz, że niezbędna jest korekta, rekomendujemy złożenie takiego wniosku po złożeniu przez Ciebie korekty. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie, jakie dane mamy zewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane przekazaliśmy do PFR lub jakie dane mamy zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż, czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda.

Ważne!

Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR możesz do nas złożyć:

[1] ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) oraz ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695).

Źródło: ZUS.pl

Zwolnienia z ZUS