Wniosek o zwolnienie z ZUS utrudnia uzyskanie finansowania z PFR

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z finansowania w ramach PFR, a którzy jednocześnie ubiegają się o zwolnienie ze składek ZUS mogą mieć problemy. Do momentu wydania pozytywnej decyzji o zwolnieniu ze składek na koncie płatnika widnieje zaległość. Uniemożliwia ona otrzymanie subwencji z PFR.

» Tarcza Finansowa PFR: od 18 maja odwołania w sprawie zbyt niskich subwencji

Przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej wiedzą, że czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku RDZ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wynieść nawet do kilku tygodni. Przez cały ten okres – do momentu rozpatrzenia wniosku - na koncie płatnika brak zapłaconych składek widnieje jako zaległość. Fakt ten często negatywnie wpływa na wydaną decyzję o finansowaniu z PFR.

» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców od PFR

Brak decyzji o zwolnieniu z ZUS uniemożliwia uzyskanie finansowania z PFR

Przedsiębiorcy skarżą się na trudności w skorzystaniu z finansowania z PFR w ramach tarczy antykryzysowej. Problem stanowi zaległość w ZUS, która pojawia się na koncie płatnika składek wnioskującego o zwolnienie, do momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Przypomnijmy, że aby skorzystać z finansowania z PFR przedsiębiorcy muszą spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne na dzień składania wniosku. Warunek ten staje się trudny do spełnienia dla przedsiębiorców, którzy wnioskowali również o zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. Powstałe na koncie płatnika, tymczasowe zadłużenie traktowane jest przez PFR jako faktyczne zadłużenie i skutkuje wydaniem licznych negatywnych decyzji o finansowanie z PFR.

» Na PUE ZUS podgląd szczegółów wniosków o zwolnienie ze składek ZUS. Instrukcja

Zwolnienie z ZUS a odrzucenie wniosku o subwencję PFR - ZUS odpowiada

Jak twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku, gdy na koncie podatnika widnieje zadłużenie, ZUS  każdorazowo przekazuję informację do PFR o tym, czy płatnik złożył wniosek o zwolnienie z ZUS, czy też nie.

Źródło: twitter.com/zus_pl

Pojawia się jednak pytanie, czy sama informacja o wnioskowaniu przez płatnika o zwolnienie z ZUS jest dla Grypy PFR wystarczająca. Samo wnioskowanie o zwolnienie z ZUS nie jest bowiem jednoznaczne z przyznaniem zwolnienia. 

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek RD-3 oraz załącznik RD-PFR

Płatnik składek, który chce dowiedzieć się, jakie dane ZUS przekazał do PFR może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o informację o stanie konta płatnika składek RD-3. Jak można przeczytać na stronie zus.pl ,, Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż, czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda”. Informacja o stanie konta płatnika może stanowić skuteczne potwierdzenie braku zadłużenia płatnika i korzystnie wpłynąć na decyzję o przynaniu finansowania z PFR.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceTarcza finansowa PFR