Pobierz e-pity 2019

Złóż PIT-40 za pracownika

Iwona Maczalska 12.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

Płatnicy, którzy przed 10 stycznia uzyskali od zatrudnionych pracowników deklarację PIT-12 zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym druku rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 za tych pracowników.  Termin złożenia druku mija 28 lutego.

Do płatników, którzy po otrzymaniu oświadczenia PIT-12 zobowiązani są sporządzić PIT-40 należą:

  • zakład pracy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne - dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
  • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe - dokonujące wypłaty stypendiów,
  • areszty śledcze oraz zakłady karne - wypłacające należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.).


Gdzie złożyć deklarację PIT-40

Deklarację PIT-40 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, bądź ze względu na miejsce pobytu podatnika w przypadku, jeżeli nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium kraju oraz przekazać go podatnikowi zgodnie z adresem wskazanym przez niego dla celów doręczania informacji podatkowych lub do rąk własnych. W obu przypadkach podatnik powinien odebrać potwierdzenie odbioru sporządzonego druku.

Warto podkreślić, że informacja PIT-40 za 2013 rok w przypadku przeprowadzki podatnika w trakcie roku podatkowego powinna tracić do urzędu skarbowego, który ze względu na miejsce zamieszkania podatnika był dla niego właściwy na dzień 31 grudnia 2013 roku.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-40 (19) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika


PIT-40 a PIT-11

Płatnik podatku PIT dokonujący rocznego obliczenia podatku za podatnika na deklaracji PIT-40 nie ma obowiązku przesyłania podatnikowi informacji PIT-11.

Informację PIT-11 przekazuje tylko w przypadku, gdy nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku za podatnika. Oznacza to, że jeżeli płatnik wystawia PIT-40  za podatnika, to nie jest zobowiązany przesyłać mu dodatkowo informacji PIT-11.

Iwona Maczalska,
PIT.pl