Zielone światełko dla podwyżki stawek kilometrówki

Katarzyna Sudaj 05.07.2019 08:33 (aktualizacja: )

Komisja do Spraw Petycji poparła inicjatywę w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia dot. wysokości stawek kilometrówki, aby zwrot kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów i motocykli realnie odzwierciedlał poniesione nakłady na amortyzację pojazdu i paliwo.

>>> Podwyżka kilometrówki jesienią 2022? Zwrot dla aut z napędem hybrydowym i elektrycznym 

4 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji. Rozpatrywano na niej petycję w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (BKSP-145-543/19). Petycję złożył Pan Robert Czyż z inicjatywy ustawodawczej Kilometrówka, który od lat walczy o podwyżkę stawek obowiązujących od ponad dziesięciu lat.

Komisja do Spraw Petycji popiera podwyżkę kilometrówki

Źródło: www.sejm.gov.pl (od godz. 11:25)

Jeśli nie widzisz materiału video, kliknij tu 

Jak wyjaśnia Pan Robert: „Przyjęte rozwiązanie jest jeszcze bardziej korzystne od mojej petycji, ponieważ jak słusznie zauważono po skierowaniu uchwały do Marszałka Sejmu RP nie mamy żadnego wpływu KIEDY i w JAKIEJ formie uchwała byłaby procedowana – czego byłem świadomy. Na treść i formę dezyderatu mamy wpływ, a przyjęta procedura nie zostanie zakłócona/zakończona poprzez zmianę kadencji Sejmu RP. Kolejnym krokiem może być realizacja przedmiotu petycji – uchwała Sejmu.”

Auto firmowe