Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. O czym trzeba pamiętać

Redakcja PIT.pl

Osoba ubezpieczona ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i jak to zrobić?

Jeśli członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie własny tytuł do tego ubezpieczenia, należy go z ubezpieczenia wyrejestrować i zgłosić ponownie.

W przypadku, gdy zgłosiłeś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a on nabył własny tytuł ubezpieczenia np.:

  • podjął pracę,
  • rozpoczął działalność gospodarczą,

Źródło: shutterstock

to powinien on zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoś to do swojego płatnika składek.

Jeśli inny tytuł ubezpieczenia, który spowodował konieczność wyrejestrowania członka rodziny wygaśnie, np. upłynął okres trwania umowy o pracę, powinieneś ponownie go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nadal spełnia warunki do takiego zgłoszenia. Ten fakt również zgłoś do swojego płatnika.

Ważne!
Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiłeś się sam, to obowiązek dokonania zgłoszenia oraz wyrejestrowania członka rodziny spoczywa na Tobie jako płatniku składek.

<< Szczegółowe informacje o zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego znajdziesz tutaj.>>

 

Źródło: ZUS.pl

ZUSSkładka zdrowotna