Pobierz e-pity 2019

Zerowy PIT-11 - kiedy należy go sporządzić i przekazać pracownikowi

Piotr Szulczewski 16.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Za brak realizacji funkcji płatnika przepisy przewidują odpowiedzialność karną skarbową. Płatnik narażony jest na karę również w przypadku, gdy nie przekaże zerowej informacji PIT-11. Istnieją bowiem przypadki, gdy zatrudniony powinien otrzymać informację, w której nie zostaną wskazane kwoty pobranych zaliczek na podatek.

PIT-11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Stąd też PIT-11 nie będzie konieczny w przypadku gdy zatrudnienie miało miejsce w 2014 r. a wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2015 r. (np. w styczniu

Dyżur podatkowy dla płatników podatku PIT

2015 r.). Pracownik zatrudniony od grudnia może już w tym miesiącu, mimo braku PIT-11, w swoim zeznaniu rocznym uwzględnić ryczałtowe koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc. W przypadku kosztów ustalanych procentowo (np. 20% przychodu, 50% przychodu), podatnik zastosuje je jedynie w roku, w którym dojdzie do wypłaty wynagrodzenia.

PIT-11 wystawić należy natomiast dla pracownika, którego zatrudnienie rozwiązano z końcem grudnia, przy czym wypłata miała miejsce w styczniu. Mimo braku zatrudnienia, taki PIT-11 nie będzie zerowy – należy w nim podać wynagrodzenia wypłacone w miesiącu styczniu, pobrane w tym za ten miesiąc zaliczki oraz naliczone za ten sam okres koszty podatkowe (dotyczące miesiąca, którego wynagrodzenie dotyczy).

Zerowa zaliczka a PIT-11

PIT-11 wystawić należy w przypadku, gdy kwoty kosztów podatkowych lub zastosowane przez płatnika zmniejszenia (m.in. zastosowana w rozliczeniu kwota wolna od podatku lub dodatkowa kwota w związku z oświadczeniem podatnika o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem) będą na tyle wysokie, by zaliczkę obniżyć do zera. Sytuacje takie mają miejsce przede wszystkim u pracowników zatrudnionych na podstawie umów na część etatu. Płatnik na PIT-11 podać powinien wówczas kwoty przychodów, kosztów podatkowych oraz składek ZUS i zdrowotnych przekazując jednocześnie informację o zerowej kwocie zaliczki na podatek.

Umowy do 200 zł a PIT-11

W przypadku umów zlecenie i dzieło, w których łączna wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł, płatnik nie wystawia PIT-11. Kwota podatku z takiej umowy pobierana jest ryczałtowo co oznacza, że podatnik nie uwzględnia jej w swojej deklaracji podatkowej.

Płatnik powinien jednak rozróżniać umowy z wynagrodzeniem miesięcznym do 200 zł oraz umowy, gdzie łączna wartość z nich wynikająca nie przekracza 200 zł. W tym pierwszym przypadku PIT-11 powinien zostać wystawiony.

Zatory płatnicze a PIT-11

Pracownik, którego pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia, mimo że był do tego zobowiązany, nie otrzyma PIT-11, jeżeli w danym roku nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast otrzymał tylko część należnej wypłaty, PIT-11 obejmować powinno wyłącznie kwoty wypłacone. Tymczasem pracownik może stosować ryczałtowe koszty uzyskania przychodów należne za cały okres zatrudnienia, mimo braku wypłaty wynagrodzenia za ten czas.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl