Zerowy PIT-11. Czy trzeba wysyłać PIT-11 bez żadnych kwot?

Piotr Szulczewski 19.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Obowiązkiem nałożonym na płatnika jest poinformować zatrudnionego lub osobę uzyskującą jakiekolwiek świadczenia, o konieczności przygotowania deklaracji podatkowej oraz o wartościach, jakie należy w nią wpisać. Wystawiony zerowy PIT-11 może pokazać takim osobom, że w danym roku nie mają obowiązku rozliczać się z podatku. Czy jednak istnieje konieczność – wymóg nakładany na płatnika przepisami prawa – do sporządzania takiej informacji?

Zerowy PIT-11. Czy trzeba wysyłać PIT-11 bez żadnych kwot?

Zerowy PIT-11. Czy trzeba wysyłać PIT-11 bez żadnych kwot?

 

Obowiązek przekazania informacji podatkowej dotyczy zatrudniających (wypłacających należności), na których spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i zapłaty podatku lub zaliczki na podatek za inne osoby. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są najpierw obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują określone wypłaty. Następnie płatnicy obowiązani są przekazywać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, na temat tych wypłat.

<< Roczne rozliczenie PIT za 2017 rok >>

 

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika – a zatem takich, które nie tylko są należne, ale zostały również wypłacone lub przekazane przez płatnika do dyspozycji podatnika. W efekcie jeżeli nawet nastąpiło już zatrudnienie lub strony wiąże jakaś umowa, a nie występuje obowiązek ustalenia wynagrodzenia, wówczas nie istnieje również podstawa do wystawiania PIT-11.

PIT-11 uznać należy więc za informację wyłącznie o pobranych zaliczkach (a nie tylko należnych do pobrania), pobranych dochodach (a nie należnych do pobrania lub należnych za dany okres – lecz wypłacanych w okresach kolejnych). W efekcie płatnik, który nie potrącał faktycznie w ogóle zaliczek na podatek dochodowy lub nie wypłacał żadnego wynagrodzenia, nie musi wystawiać "zerowych" informacji PIT-11. Jeżeli jednak to zrobi – nie będzie to stanowiło żadnej formy wykroczenia skarbowego, nie zostanie z tego powodu ukarany mandatem karnym skarbowym lub inną formą upomnienia ze strony organów skarbowych.

W sytuacji natomiast, gdy płatnik:

  • wypłacił wynagrodzenie lecz nie pobrał należnej zaliczki na podatek (np. z winy własnej lub pomyłki pracownika),
  • wypłacił wynagrodzenie w kwocie tak niskiej, że nie zmuszało go to do pobierania zaliczki (np. przy zatrudnieniu na część etatu, niskopłatnych zleceniach czy umowach o dzieło),
  • wypłacił wynagrodzenie niższe niż kwota wolna od podatku,
  • nie wypłacił wynagrodzenia ze względu na kompensatę z wzajemną wierzytelnością i pobrać powinien był zaliczki od takiego wynagrodzenia,

- PIT-11 „zerowy” – bez kwoty zaliczki na podatek lub bez kwoty dochodu – powinien zostać przygotowany.

Piotr Szulczewski, PIT.pl